Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Godsdiensthoekje

  • 1 april 2020
  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar

Een vrijblijvend aanbod.

Woensdag 1 april 2020

Onze laatste suggestie die we je voor de paasvakantie willen aanreiken. Ze thematiseert voor L5 en L6 het paasgebeuren op een andere manier. Tegelijk wil het kansen bieden aan kinderen om een plaats te geven aan de vele emoties waar ze momenteel vast mee zitten.


Dinsdag 31 maart 2020

Opnieuw een vrijblijvend aanbod. Tegelijk willen we opnieuw toch wat kansen aanreiken om vanuit levensbeschouwelijk perspectief en vanuit de geloofstraditie naar het leven van vandaag te kijken.

Het document rond Palmzondag legt de link naar het toejuichen van de mensen die zich vandaag inzetten in de strijd tegen corona. Het is geschikt voor L1-2-3-4.

Het document rond Witte Donderdag gaat over het verbonden blijven met elkaar, ook wanneer we elkaar niet zien en vertrekt, net als het document van Palmzondag vanuit het Bijbelverhaal. Het is geschikt voor L1-2-3.

We hebben getracht het document zo op te stellen dat kinderen er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Toch is dat niet eenvoudig, want communicatie – leren in de ontmoeting – is een belangrijke pijler in rkg. Het toont nog eens aan hoe belangrijk leerkrachten zijn voor kinderen … 


Vrijdag 27 maart 2020

Een vrijblijvend aanbod voor de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. Jullie kunnen zelf oordelen wat jullie wensen aan te reiken aan jullie kind. Het zijn immers ook voor kinderen emotioneel geladen tijden. Toch denken we dat dit materiaal juist ook wat ondersteuning kan bieden om over deze emoties te praten, vandaar dat we het graag aanbieden.

Er worden ook nog enkele activiteiten aangeboden die je hieronder kan terugvinden die mooi aansluiten bij het liturgisch jaar èn de actualiteit.