Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Onze troeven

Wat zijn onze troeven?

Wat heeft onze basisschool te bieden?

 • Een christelijk geïnspireerde opvoeding met ruimte voor eigentijdse gebedsvieringen en momenten van solidariteit.
 • Een gemengd team van deskundige en enthousiaste onderwijzers, die openstaan voor vernieuwing en zich voortdurend bijscholen.
 • Onze school is een KiVa school. Wij zorgen ervoor dat onze kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt.
 • Vorming aangepast aan de mogelijkheden van elk kind: binnenklasdifferentiatie, hoekenwerk en contractwerk.
 • Aandacht voor leren studeren.
 • Extra aandacht en begeleiding voor kinderen met bijzondere zorgen.
 • Nauwe samenwerking met het CLB (centrum voor leerlingbegeleiding).
 • Een open kijk op de wereld: in onze school wordt tijd gemaakt voor culturele, sportieve en sociale activiteiten.
  Zo zijn er bijvoorbeeld: grootouderfeest, sinterklaasfeest, carnaval, schoolfeest, sportdagen, uitstappen, theater, solidariteitsacties, …
 • Een verzorgde infrastructuur:
     – voor elke klasgroep een netjes onderhouden klaslokaal,
     – een computer in elke klas,
     – een degelijk ingericht computerlokaal,
     – een goed uitgeruste gymzaal,
     – een eetzaal (voor lunchpakket of warme maaltijd),
     – een aparte speelplaats voor kleuterschool en voor lagere school met speeltuigen,
     – modern en hygiënisch sanitair
 • Een nieuw schoolgebouw met 12 ruime klaslokalen, goed uitegruste MuVo-lokalen, een ruime gymzaal en differentiatie lokalen. 
 • Aandacht en tijd voor alle participanten aan het schoolgebeuren: schoolbestuur, personeel, ouders, leerlingen,…
 • Alle leerlingen van de lagere school gaan om de 2 jaar op openluchtschool: de 1ste graad op boerderijklassen, de 2de graad naar zee en de 3de graad op bosschool.
 • Een actief werkende ouderraad: Ouders & School.
 • Vlakbij de stadsbibliotheek en op wandelafstand van de historische binnenstad, het figurentheater ‘De Maan’, de Stadsschouwburg en het Cultureel Centrum.
 • Huiswerkklas