Heel wat aandacht voor kunst en cultuur, ook na schooltijd
Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Onze troeven

Wat zijn onze troeven?

Wat heeft onze basisschool te bieden?

 • Een christelijk geïnspireerde opvoeding met ruimte voor eigentijdse gebedsvieringen en momenten van solidariteit.
 • Een gemengd team van deskundige en enthousiaste onderwijzers, die openstaan voor vernieuwing en zich voortdurend bijscholen.
 • Onze school is een KiVa school. Wij zorgen ervoor dat onze kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt.
 • Vorming aangepast aan de mogelijkheden van elk kind: binnenklasdifferentiatie, hoekenwerk en contractwerk.
 • Aandacht voor leren studeren.
 • Extra aandacht en begeleiding voor kinderen met bijzondere zorgen.
 • Nauwe samenwerking met het CLB (centrum voor leerlingbegeleiding).
 • Een open kijk op de wereld: in onze school wordt tijd gemaakt voor culturele, sportieve en sociale activiteiten.
  Zo zijn er bijvoorbeeld: grootouderfeest, sinterklaasfeest, carnaval, schoolfeest, sportdagen, uitstappen, theater, solidariteitsacties, …
 • Een verzorgde infrastructuur:
     – voor elke klasgroep een netjes onderhouden klaslokaal,
     – een computer in elke klas,
     – een degelijk ingericht computerlokaal,
     – een goed uitgeruste gymzaal,
     – een eetzaal (voor lunchpakket of warme maaltijd),
     – een aparte speelplaats voor kleuterschool en voor lagere school met speeltuigen,
     – modern en hygiënisch sanitair
 • Een nieuw schoolgebouw met 12 ruime klaslokalen, goed uitegruste MuVo-lokalen, een ruime gymzaal en differentiatie lokalen. 
 • Aandacht en tijd voor alle participanten aan het schoolgebeuren: schoolbestuur, personeel, ouders, leerlingen,…
 • Alle leerlingen van de lagere school gaan om de 2 jaar op openluchtschool: de 1ste graad op boerderijklassen, de 2de graad naar zee en de 3de graad op bosschool.
 • Een actief werkende ouderraad: Ouders & School.
 • Vlakbij de stadsbibliotheek en op wandelafstand van de historische binnenstad, het figurentheater ‘De Maan’, de Stadsschouwburg en het Cultureel Centrum.
 • Huiswerkklas