Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Opvoedingsproject

Het opvoedingsproject van onze school.

Innovatief onderwijs

De leraren staan open voor de leefwereld en de cultuur van onze leerlingen. Ze hebben oog voor maatschappelijke tendensen en leren de leerlingen verantwoorde keuzes maken en een kritische, maar constructieve houding aan te nemen. onze school beschikt over moderne, ruime gebouwen. Naast een computer in de klas hebben we ook een computerlokaal, een mooie gymzaal en goed uitgeruste MUVO lokalen. Maar innovatie zit ook in hoe we werken: met een dynamisch team dat toekomstgericht les geeft. De leraren staan open voor de leefwereld en de cultuur van onze leerlingen. Ze hebben oog voor maatschappelijke tendensen en leren de leerlingen verantwoorde keuzes maken en een kritische, maar constructieve houding aan te nemen.

Christelijk en betrokken

Ons opvoedingsproject steunt op evangelische waarden ons voorgesteld door Jezus van Nazareth en Angela Merici, stichteres van de congregatie van de Zusters Ursulinen. Waarden als liefde en vreugde, vrede en verdraagzaamheid, geloof, hoop en vertrouwen, geduld en hartelijkheid geven we gestalte op onze school, in onze zorg voor elkaar, in onze aandacht voor al wie aan ons wordt toevertrouwd. In nauwe samenwerking met de ouders willen we begeleiding bieden bij de totale persoonlijkheidsvorming van onze leerlingen. Zo willen we voor hen groeikansen creëren ook inzake christelijk engagement.

Open communicatie

We willen bouwen aan een school waar samenwerking en solidariteit een positief leer- en leefklimaat scheppen zodat onze leerlingen opgroeien tot relatiebekwame jongeren. Van iedereen, zowel leerlingen als ouders, leraren als directie verwachten we dat ze samen denken, overleggen en handelen en dit steeds vanuit respect voor elkaars mening. Leraren, leerlingen en ouders geven we inspraak in wat reilt en zeilt op onze school zodat zij zich mee verantwoordelijk voelen voor de vorming, de sfeer en de geborgenheid. Dat doen we door de leerlingenraad, Ouders en School, open koffie …

Een open kijk op de wereld

We maken tijd voor culturele, sportieve en sociale activiteiten. We nodigen (groot)ouders uit, vieren sinterklaas en carnaval en genieten elk jaar van een groot schoolfeest. We trekken er op uit tijdens sportdagen, kleine en grote uitstappen en naar het theater en de bib. In de lagere school nemen we je kind om de twee jaar mee op openluchtschool: boerderijklassen in de eerste graad, zeeklassen in de tweede graad en bosschool in de derde graad.