Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Aanvullend bericht van de school i.v.m. CODE ORANJE

  • 23 oktober 2020
  • Algemeen

Wij nemen bijkomende maatregelen om de schoolwerking te kunnen waarborgen.

AANVULLING VAN HET BERICHT OP DE WEBSITE WAARIN HET SCHOOLBESTUUR AANKONDIGT DAT DE KITOS-SCHOLEN VANAF MAANDAG 26/10/2020 NAAR CODE ORANJE GAAN.

Beste ouders
Beste leerlingen

Door toenemende afwezigheid van personeelsleden die zich in verplichte quarantaine bevinden moeten we onze schoolwerking herorganiseren.
Wij nemen bijkomende maatregelen om de schoolwerking te kunnen waarborgen:

Vanzelfsprekend blijven we erg waakzaam en zien we er strikt op toe dat de
veiligheidsmaatregelen goed nageleefd worden. Indien uw kind een hoog- of laag risicocontact had, wordt u hiervan via brief ( laag risico) of telefoon en brief (hoog risico) op de hoogte gebracht.

U kan als ouder meehelpen om de draagkracht van de school te bewaken. Door op tijd te komen hoeven onze personeelsleden niet steeds hun werkpost te verlaten om de deur te komen openen. Door de drukte is het ook mogelijk dat u als telaatkomer ook langer zal moeten wachten voordat u binnengelaten wordt. Wij vragen uitdrukkelijk om uw kind niet alleen voor de poort te laten staan.

Oprechte dank voor uw medewerking en begrip. Steeds bereid tot verder gesprek.

Sven Van Grembergen, directeur