Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Start van het nieuwe schooljaar

  • 26 augustus 2020
  • Algemeen

Informatie over de start van het nieuwe schooljaar.

Beste ouders
Beste leerlingen

We hopen dat iedereen genoten heeft van een ontspannende zomervakantie en klaar is voor de start van het nieuwe schooljaar.
Het schoolbestuur én alle personeelsleden van onze KITOS-scholen kijken er enorm naar uit om alle leerlingen op 1 september (terug) te verwelkomen.

De eerste weken van het schooljaar zetten we alles in het werk om de cognitieve, sociale en emotionele situatie van onze leerlingen in kaart te brengen. Dit past volledig binnen onze visie ‘de leerling staat centraal’. Pas als we weten waar elke individuele leerling staat in het cognitieve en emotionele leerproces, weten we wat die leerling en een klasgroep nodig zal hebben. Het is een speerpunt van onze leerlingenbegeleiding.

Gewoon zal het nieuwe schooljaar helaas nog niet zijn. De coronamaatregelen zullen het verdere verloop bepalen.

We hebben de voorbije dagen de draaiboeken van de overheid goed bestudeerd en toegepast op de eigen scholen. Onze overkoepelende KITOS-preventiedienst maakte samen met bestuurders, de directies, het CPBW, het lokaal overlegcomité en externe deskundigen een algemene risicoanalyse, die verder verfijnd is per school en per unieke schoollocatie.

Op basis van deze risicoanalyse, de geformuleerde adviezen, onze pedagogische visie, onze aandacht voor kwaliteitsvol leren en het sociale welbevinden van onze leerlingen én personeelsleden kwamen we tot een aantal beslissingen en noodzakelijke maatregelen. Deze beslissingen kunnen veranderen naargelang de pandemische kleurcode waarin het onderwijs zich bevindt. Wij zullen hierover dan snel communiceren.

Vzw KITOS stelt deze uitgangspunten als basis:

Alle scholen starten op 1 september in code geel. Het schoolbestuur hoopt dat code geel zo lang mogelijk van kracht kan blijven. We rekenen daarvoor op de burgerzin van al onze leerlingen, hun ouders, onze personeelsleden, onze leveranciers … en iedereen in de samenleving. Als iedereen de basisregels volgt, komen we er!

Met vriendelijke groeten
Sven Van Grembergen, directeur