Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

BERICHT van het SCHOOLBESTUUR

  • 10 april 2020
  • Algemeen

Een bericht van het schoolbestuur in verband met geplande uitstappen en het schoolfeest.

Beste ouder(s)

De paasvakantie die we nu beleven is wel heel bijzonder.
Hopelijk verkeren jullie en al wie jullie lief is in een goede gezondheid. Als COVID-19 toch heeft toegeslagen, dan wensen we jullie een heel spoedig herstel toe.
Via deze brief brengen we jullie op de hoogte van een aantal beslissingen die ofwel genomen zijn door de overheid ofwel door het schoolbestuur in samenspraak met de directies.
Het ministerieel besluit van 3 april 2020 verstrengde een aantal maatregelen ook i.v.m. uitstappen:

Geplande meerdaagse schoolreizen en uitstappen worden geannuleerd
De overheid besliste dat meerdaagse schooluitstappen en reizen verboden zijn tot en met 30 juni 2020.

Eéndaagse uitstappen
De overheid heeft eendaagse uitstappen verboden tot en met 19 april 2020, met een mogelijke verlenging tot en met 3 mei 2020. Indien de scholen herstarten, dan zal na overleg met deskundigen beslist worden om de eendaagse schoolreizen, sportdagen e.a. al dan niet te laten doorgaan. We houden hierbij ook rekening met:

Het schoolbestuur en de directies van vzw KITOS beslisten reeds het volgende, met als prioritair basisuitgangspunt: de nationale volksgezondheid.

Schoolfeesten en opendeurdagen
De schoolfeesten gaan dit schooljaar niet meer door, zelfs als de scholen mogelijk – gedeeltelijk – herstarten in mei. Het samenbrengen van verschillende generaties in grote groepen lijkt ons niet verantwoord. We bekijken intern of de schoolfeesten verplaatst kunnen worden naar begin 2020-2021 en hoe we leerlingen een mooie afsluiter van het schooljaar kunnen geven.

Wat de heropening van de scholen betreft, moeten we wachten op de vergadering van de nationale veiligheidsraad van woensdag 15 april 2020. Een herstart na de paasvakantie is in principe mogelijk maar evenwel weinig waarschijnlijk. We rekenen er op dat een beslissing tot heropening van de scholen zal kaderen binnen een bredere set van maatregelen. Bovenal willen we de veiligheid van iedereen kunnen garanderen.
Onze scholen bereiden zich op verschillende scenario’s voor. Zolang de lessen op school niet heropstarten, zetten onze scholen volop in op pre-teaching.
Elk van onze scholen zal hierrond met het eigen team een stappenplan opzetten, waarbij ze rekening houden met de draagkracht van zowel kinderen, ouders als personeelsleden.

Rita Dunon – voorzitter vzw KITOS

Francis Van Caer – afgevaardigd bestuurder

Sven Van Grembergen – directeur