Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Verslag Ouders & School (20/01/2022)

 • 11 maart 2022
 • Onthaalklas
 • 1ste kleuterklas
 • 2de kleuterklas
 • 3de kleuterklas
 • 1ste leerjaar
 • 2de leerjaar
 • 3de leerjaar
 • 4de leerjaar
 • 5de leerjaar
 • 6de leerjaar

Het verslag van de vergadering van Ouders& School van donderdag 20 januari 2022.

AGENDA

 1. Situatie schoolstraat
 2. Terugblik op voorbije O&S acties
 3. Communicatieproject + Korte termijn acties op school
 4. Huidige COVID regels op school: overzicht
 5. Signalen van ouders/klasouders
 6. Varia

VERSLAG – VERSLAG – VERSLAG – VERSLAG – VERSLAG

1. Situatie schoolstraat

Vergadering met stad heeft plaatsgevonden. Wat gebeurde voorlopig al:

Vragen/reacties van ouders:

We blijven ijveren voor het vrijmaken van de kiss & ride en proberen op een constructieve manier in dialoog te blijven gaan met de stad. De situatie is bestuurlijk ook niet eenvoudig (de vesten zijn gewestweg).

2. Terugblik op voorbije O&S acties

We blikken even terug op de dingen die het voorbije schooljaar al werden gerealiseerd (zie ook presentatie in bijlage). Enkele voorbeelden:

3. Communicatieproject + Korte termijn acties op school

Communicatieproject

We brainstormden de vorige vergadering over een nieuw project rond verbinding en communicatie. Ook de leerlingenraad bracht veel leuke ideeën aan. De COVID situatie laat momenteel nog steeds niet toe om dit project ten volle op te starten. Na rijp beraad besloten we dit even “on hold” te zetten tot de situatie verbetert. Dan kunnen we het project uitrollen zoals we het graag zouden willen.

Korte termijn acties

In tussentijd willen we zeer kleine, kleinschalige, “een-dags-acties”, opzetten die positieve vibes opleveren om op die manier de verbinding tussen ouders en school in het leven te houden.

We zoeken ideeën in kleinere groepjes. Een aantal voorstellen die naar voor kwamen:

4. Huidige COVID regels op school: overzicht

5. Signalen van ouders/klasouders

Klasouders: Niet voor elke klas werd een klasouder gevonden, maar er is wel iemand voor elk jaar (behalve zesde). Op zich werken de whatsapp groepjes per leerjaar goed, dus is 1 klasouder per jaar geen probleem. De lijst van klasouders wordt hier nog eens gedeeld:

Klas Naam klasouder
0K Stephany Trogh
1K Hans & Liesbeth Adriaensens
2K Kimberly Garcia
3K Sarah De Graef
1L Jessy Van Opstal
2L Joke Geerts
3L Pieter De Troyer/Nathalie Janssens
4L Nicky Vandenbroucke/Lieve Jaspaert
5L Leen Govaerts

3de leerjaar: huiswerk is soms onduidelijk, boeken soms niet bij => graag concrete cases doorgeven aan de leerkracht (aantal leerlingen, welk huiswerk, …). Meester Koen mag in cc gezet worden als graad-coördinator. De huiswerk-werking wordt per graad geëvalueerd dit jaar.

Onthaalklas: communicatie via de schriftjes zou meer uitgebreid kunnen. Dit blijkt moeilijk te realiseren. De school doet veel inspanning om foto’s op de site te zetten. Er is ook een whatsapp groep in OKB. Individuele vragen aan de klasleerkracht zijn zeker altijd mogelijk. De leerkrachten staan ook aan de schoolpoort op het einde van de dag om aanspreekbaar te zijn. Hopelijk kunnen kinderen spoedig terug in de klas opgehaald worden. Er wordt zoveel mogelijk noodzakelijke info meegegeven (bv. al dan niet geslapen, ongelukjes…). De focus van de leerkracht tijdens de klasdag gaat wel maximaal naar de zorg voor de kinderen.

Bij de minste twijfel kan je de school altijd contacteren als je meer informatie wil.
Kom gerust langs bij meester Sven, bel, mail of contacteer via de klasouders of whatsapp. 015 28 84 41 of info@umbasis.be

Frietjes. Kunnen er minder frietjes op het menu gezet worden?
Dit is niet te realiseren, de school hangt af van het aanbod van de catering binnen deze gekozen prijs-categorie. Vrijdag werd er een veggie-dag ingelast (op uitdrukkelijke vraag van de ouders) om het menu meer te balanceren. Een mogelijkheid is de donderdag overslaan, je kan per dag inschrijven voor de warme maaltijd.

Lunchpauze in de klas: Is er genoeg tijd om te eten ’s middags? In sommige klassen wordt al eens een filmpje, Karrewiet… gekeken waardoor kinderen vergeten door te eten. Leerlingen worden regelmatig aangespoord. Maar dit is inderdaad soms moeilijk. De graadcoördinator bespreekt dit met de leerkrachten. In sommige leerjaren wordt er eerst gegeten. Dit wordt bekeken of dit in andere leerjaren ook kan ingevoerd worden.

6. Varia

Volgende vergaderingen: