Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Verlofaanvraag voor de opvang van een kind

 • 26 maart 2021
 • Onthaalklas
 • 1ste kleuterklas
 • 2de kleuterklas
 • 3de kleuterklas
 • 1ste leerjaar
 • 2de leerjaar
 • 3de leerjaar
 • 4de leerjaar
 • 5de leerjaar
 • 6de leerjaar

Indien je verlof moet nemen om je kind op te vangen als gevolg van de sluiting van de school, kan je dit speciale document gebruiken.

Indien je verlof moet nemen om je kind op te vangen als gevolg van de sluiting van de school, kan je dit speciale document gebruiken.

WAARVOOR DIENT DIT DOCUMENT ?

De werknemer heeft het recht om van zijn werk afwezig te zijn voor de opvang van een kind dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omwille van een maatregel om de verspreiding van de coronavirus te beperken (wet van 23.10.2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang voor personen met een handicap te gaan). De werknemer moet de werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen door hem dit document te overhandigen. De werkgever moet dit document ter beschikking houden van de diensten van de RVA. Dit document is enkel van toepassing in de gevallen waar de instelling (kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor personen met een handicap) is gesloten ingevolge van een maatregel die de verspreiding van de coronavirus beoogt te beperken. Indien de werknemer verlof moet nemen wegens het in quarantaine plaatsen van het kind voor een andere reden dan de sluiting van de instelling, moet de werknemer gebruik maken van het document “Verlofaanvraag voor de opvang van een in quarantaine geplaatst kind”. De werknemer heeft gedurende de periode waarop dit document betrekking heeft, recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, voor zover hij aan de voorwaarden voldoet. De werknemer moet eventueel een aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid indienen. Hij neemt daarvoor best contact met zijn uitbetalingsinstelling of leest het infoblad T2 op www.rva.be.

Opgepast : Dit recht kan voor éénzelfde periode slechts worden toegekend aan één enkele persoon die effectief samenwoont met het kind gedurende de gemelde periode.