Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

NOODOPVANG: PAASVAKANTIE

 • 26 maart 2020
 • Onthaalklas
 • 1ste kleuterklas
 • 2de kleuterklas
 • 3de kleuterklas
 • 1ste leerjaar
 • 2de leerjaar
 • 3de leerjaar
 • 4de leerjaar
 • 5de leerjaar
 • 6de leerjaar

Belangrijke informatie i.v.m. de Paasvakantie!

Beste ouder(s) 

Hopelijk verkeren jullie en al wie jullie lief is in een goede gezondheid. Als COVID-19 toch heeft toegeslagen, dan wensen we jullie een heel spoedig herstel toe. 

Wat de opvang betreft blijft het basisprincipe van toepassing: leerlingen die thuis kunnen opgevangen worden, blijven thuis

Als school blijven wij echter ook tijdens de paasvakantie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Daarom kunnen kinderen/leerlingen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, apotheek, voeding, distributie, openbaar vervoer en veiligheidsdiensten) voor opvang terecht op school.  

De opvang zal op vrijwillige basis worden verzorgd door leerkrachten van de school. Tijdens de opvang in de paasvakantie is het NIET de bedoeling dat er ‘lesopdrachten’ onder welke vorm dan ook aangeboden worden. De nadruk ligt op sport, spel en creatief bezig zijn met extra veel aandacht voor de geldende hygiënemaatregelen. Kinderen die ziek worden tijdens de opvang of symptomen vertonen, moeten onmiddellijk door de ouders worden opgehaald. 

We kiezen bewust voor een opvang in de eigen school. Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen – die dus eerder al contact hadden – de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een ‘contactbubbel.’ Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming). 

De noodopvang organiseren we in onze school tussen 8.30 u en 16.00 u.  

Het secretariaat is tijdens de paasvakantie tijdelijk enkel bereikbaar tussen 8.30 u en 16.00 u op 015 28 84 41. Vragen worden bij voorkeur gemaild naar info@umbasis.be. 

Laat de school weten of voor je kind van maandag 6 april tot vrijdag 17 april nog opvang op school nodig is.  
Stuur een e-mail naar jasmine.lauwers@umbasis.be voor donderdag 2 april 16.00 u. Aanpassingen in functie van de actuele situatie kunnen via hetzelfde mailadres. 

De volksgezondheid staat centraal. De veiligheid van uw kind, uw familie en onze personeelsleden zijn het allerbelangrijkste. 

We spreken uitdrukkelijk onze grootste waardering uit voor al die mensen die vandaag de samenleving draaiende houden (verpleegkundigen, zorgpersoneel, winkelbedienden, artsen, laboranten, veiligheidspersoneel, onderhoudspersoneel…).  

De S in KITOS staat voor Solidariteit. We zetten daar maximaal op in. 

Zorg goed voor jezelf, voor je gezin, voor elkaar!  

Vriendelijke groet 

Het schoolbestuur en de directie