Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

UPDATE NOODOPVANG

 • 18 maart 2020
 • Onthaalklas
 • 1ste kleuterklas
 • 2de kleuterklas
 • 3de kleuterklas
 • 1ste leerjaar
 • 2de leerjaar
 • 3de leerjaar
 • 4de leerjaar
 • 5de leerjaar
 • 6de leerjaar

De nationale veiligheidsraad verscherpte de maatregelen in de strijd tegen het CORONA-virus.

Bericht aan de ouders

Verstrengde maatregelen tegen het CORONA-virus

De nationale veiligheidsraad verscherpte de maatregelen in de strijd tegen het CORONA-virus.

We vragen aan onze personeelsleden om van thuis uit te werken. De personeelsbezetting op school wordt tot het strikte minimum herleid.

Als scholen blijven wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om de kinderen van ouders met zorg- en veiligheidsberoepen op te vangen, én van mensen die in het belang van de volksgezondheid aan het werk moeten blijven (voedingswinkels en apotheken). 

De overheid stelt wel een samenscholingsverbod in.
We vragen daarom aan jullie, beste ouders, om de mogelijkheid te onderzoeken of je kind op een veilige manier elders dan op school kan opgevangen worden.

Laat de school weten of voor je kind vanaf donderdag 19 maart 2020 nog opvang op school nodig is. Neem hiervoor telefonisch contact op met de school of stuur een e-mail naar jasmine.lauwers@umbasis.be

Bij de opvang op school:

-​ zal er steeds iemand van het beleidsteam aanwezig zijn;

-​ laten we de preventiemaatregelen strikt toepassen: handen wassen, voldoende afstand ​houden …;

-​ voorzien we vooral buitenactiviteiten;

–  ​dienen kinderen die tijdens de opvanguren ziek worden of symptomen vertonen, onmiddellijk ​te worden opgehaald. 

De volksgezondheid staat centraal. 

We spreken uitdrukkelijk onze grootste waardering uit voor al die mensen die vandaag de samenleving draaiende houden (verpleegkundigen, zorgpersoneel, winkelbedienden, artsen, laboranten, veiligheidspersoneel, onderhoudspersoneel …). 

De S in KITOS staat voor Solidariteit. We zetten daar maximaal op in.

Zorg goed voor jezelf, voor je gezin, voor elkaar!

Vriendelijke groet

Het schoolbestuur en de directie