Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

UPDATE 17-03-2020

 • 17 maart 2020
 • Onthaalklas
 • 1ste kleuterklas
 • 2de kleuterklas
 • 3de kleuterklas
 • 1ste leerjaar
 • 2de leerjaar
 • 3de leerjaar
 • 4de leerjaar
 • 5de leerjaar
 • 6de leerjaar

Er worden bijkomende maatregelen getroffen om te vermijden dat mensen in groepen samenkomen. Scholen blijven hun verantwoordelijkheid opnemen om de kinderen van ouders met zorg- en veiligheidsberoepen op te vangen, mensen die in het belang van de volksgezondheid aan het werk moeten blijven.

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft net een persconferentie gegeven. Er worden bijkomende maatregelen getroffen om te vermijden dat mensen in groepen samenkomen. Scholen blijven hun verantwoordelijkheid opnemen om de kinderen van ouders met zorg- en veiligheidsberoepen op te vangen, mensen die in het belang van de volksgezondheid aan het werk moeten blijven. 

Ook wij willen samenscholingen vermijden en vragen daarom of iedereen – gezien de nieuwe maatregelen- de mogelijkheid onderzoekt om zijn of haar kinderen op een veilige manier elders dan op school kan (laten) opvangen.

Kan elke ouder van de reeds ingeschreven leerlingen vandaag nog een mailtje sturen naar jasmine.lauwers@umbasis.be om te opvang te bevestigen of af te zeggen. Zo kunnen wij ons verder organiseren en moeten we ook niet meer mensen dan nodig oproepen en toegang tot de school geven. 

Er is dagelijks iemand van het beleidsteam aanwezig. Die persoon volgt de richtlijnen van de overheid ook goed op en zal een kindje dat ziektesymptomen heeft naar de ziekenboeg brengen en de ouders (of een opgegeven persoon) contacteren met de vraag om de betrokken leerling onmiddellijk op te halen. 
Wij danken iedereen uitdrukkelijk voor alle medewerking – die we ook de voorbije dagen mochten ervaren. 

We spreken in naam van het volledige team van UMBasis onze grootste waardering uit voor al die mensen die vandaag de samenleving draaiende houden (verpleegkundigen, zorgpersoneel,winkelbedienden, artsen, laboranten, veiligheidspersoneel, onderhoudspersoneel,…). 

Zorg goed voor elkaar! 
Sven Van Grembergen

Directeur