Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

NOODOPVANG – richtlijnen

 • 15 maart 2020
 • Onthaalklas
 • 1ste kleuterklas
 • 2de kleuterklas
 • 3de kleuterklas
 • 1ste leerjaar
 • 2de leerjaar
 • 3de leerjaar
 • 4de leerjaar
 • 5de leerjaar
 • 6de leerjaar

De belangrijke richtlijnen voor de noodopvang op school van de komende week.

Beste ouders, 
Deze week zal(zullen) uw kind(eren) gebruik maken van de noodopvang op school. We willen graag toch nog enkele zaken verduidelijken. 

We willen met aandrang vragen om uw kind bij het minste symptoom (hoest, koorts, kuchen, … thuis te houden en niet naar de opvang te brengen. Indien wij een symptoom vaststellen, brengen we de leerling naar de ziekenboeg en moet hij/zij onmiddellijk worden afgehaald. We verwachten dat u vlot bereikbaar bent of ons gegevens bezorgt van personen die bereikbaar zijn in geval van een noodsituatie. 
Wij zouden ook nog eens uitdrukkelijk willen vragen dat jullie toch nog eens kunnen onderzoeken of de leerlingen niet (of gedeeltelijk) thuis kunnen blijven. We willen vermijden dat de groep leerlingen die we samenbrengen te groot wordt. Hier draagt iedereen verantwoordelijkheid: we vragen  dat iedereen zo goed mogelijk probeert om de richtlijnen van de overheid te volgen:  zoveel mogelijk thuisblijven en het vormen van groepen zoveel mogelijk vermijden.

Hierbij ook nog een schema van de FOD Volksgezondheid waarin staat beschreven welke grootouders in aanmerking komen voor opvang en welke de kinderen beter niet moeten opvangen. Naast de belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid die we willen opnemen door de kinderen van ouders met een zorgberoep op te vangen willen we ook onze eigen mensen maximaal beschermen tegen een besmetting met het virus.

Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, mag u dit steeds via mail laten weten.  

Met vriendelijke groeten, 
Jasmine Lauwers

jasmine.lauwers@umbasis.be

Zorgcoördinator Basisschool Ursulinen