Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Klasafspraken 6de leerjaar

  • 13 maart 2020
  • Algemeen

Hier vindt u een belangrijke info omtrent de regeling en verwachtingen tot en met 3 april 2020.

Beste kinderen, beste ouders 

Door omstandigheden zijn wij genoodzaakt om de komende weken anders te organiseren. 

Vanaf maandag worden de lessen opgeschort en we rekenen op jullie verantwoordelijkheid om het leerproces verder te zetten. 

Op Bingel staan er een hele reeks taken: 

Handleiding: Je gaat ook nieuwe leerstof aantreffen. Soms zal je hulp van een ouder of ander persoon moeten inschakelen. Je kan ook zelf iets opzoeken (bv. neuzeneuzeboekje, internet, Bingel (instructiefilmpjes), een medeleerling (contacteren), … jouw zelfredzaamheid gaat zeker getest worden.)  

In je werkboek van rekensprong 6C: 

In je spellingboek maak je blz. 67-68-69-71-72-73-75-76-77 

Je leesboek Koning van Katoren lees je verder uit tegen na de paasvakantie en je voert de bijhorende creatieve opdracht uit. (bundeltje als samenvatting)  

Ook de juf van Frans heeft enkele taken voor jullie klaar die ze iedere week zal doormailen en jullie kunnen ze ook hier terugvinden:

2) Taak op Bingel: “U25-26: Herhalingsoefeningen”.

Dit is een heel ruim aanbod waarbij we door de dringende omstandigheden geen rekening konden houden met differentiatie qua inhoud en moeilijkheid. Gelieve hier zelf in samenspraak met je ouder(s) de gepaste verantwoordelijkheid te nemen. 

Je kan ons ook steeds mailen als je twijfelt of een dringende vraag hebt. 

6A: priscilla.verschueren@umbasis.be 

6B: peter.decuyper@umbasis.be 

Vele groeten van juf Priscilla en meester Peter