Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Klasafspraken 4de leerjaar

  • 13 maart 2020
  • 4de leerjaar

Omwille van de genomen maatregelen rond het coronavirus zijn wij genoodzaakt de komende weken anders te organiseren.

Beste kinderen, beste ouders 

Omwille van de genomen maatregelen rond het coronavirus zijn wij genoodzaakt de komende weken anders te organiseren. 

Vanaf maandag worden de lessen opgeschort en we rekenen op jullie verantwoordelijkheid om het leerproces verder te zetten.  

 Op Bingel zullen we wekelijks op maandag een reeks taken klaarzetten. We verwachten dat deze tegen ten laatste zondag gemaakt zijn. 

Soms zal je hulp van een ouder of een ander persoon moeten inschakelen. Je kan zelf ook iets opzoeken (bv. Neuzeneuzeboekje, internet, instructiefilmpjes op Bingel, …).  
 

Vanaf maandag 16 maart wordt de website www.xnapda.be gratis opengesteld. Hierop kan je heel veel instructiefilmpjes terugvinden die je kunnen helpen bij het maken van de oefeningen.  
Filmpjes die ons de komende weken zeker interessant lijken:  

De nieuwe leerstof die via Bingel wordt gegeven, zullen we nadien toetsen. Zo kunnen we per kind bekijken of de leerstof begrepen werd.  

We verwachten dat het leeskwartier thuis dagelijks blijft doorgaan. Dit mag een leesboek/strip/krant/… zijn naar keuze. 

Wij zullen wekelijks controleren of de taken gemaakt werden. Bij eventuele problemen kunnen wij via mail gecontacteerd worden. 

4A: marik.vanpoppel@umbasis.be 

4B: inge.kiekens@umbasis.be 

Indien u niet over een computer beschikt, gelieve dan iets te laten weten, dan zorgen wij voor een oefenbundel die u op school kan komen ophalen.  

Vele groeten van juf Marik en juf Inge