Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

BELANGRIJKE INFO i.v.m. schorsing van de lessen

  • 13 maart 2020
  • Algemeen

BELANGRIJKE INFORMATIE i.v.m. schorsing van de lessen.

Mededeling voor leerlingen en ouders van de scholen vzw KITOS

Schorsing van de lessen: een belangrijke en ingrijpende maatregel in het belang van de volksgezondheid.

De Nationale Veiligheidsraad besliste om vanaf maandag 16 maart 2020 de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Deze maatregel duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Opvang

In het kader van de ‘socialdistancingmaatregelen’ zoals opgelegd door de overheid, vragen we dat zoveel mogelijk kinderen en leerlingen thuis blijven. We organiseren een minimale noodopvang, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen(openbare veiligheid) en voor kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen of mensen uit kwetsbare groepen. We vragen ouders om creatieve oplossingen te zoeken.

Bij het organiseren van de opvang houden we rekening met hygiëne, afstand, ventilatie ….

Om de opvang goed te kunnen organiseren, zal de school een bevraging organiseren. 

U kan in het overzicht met schooleigen maatregelen lezen hoe u uw kind voor de opvang kan inschrijven. 

Het leerproces stopt niet

De periode waarin de lessen worden geschorst, is geen vakantieperiode. De directies en personeelsleden zoeken creatieve oplossingen om het leerproces (eventueel online) verder te zetten en pedagogische prioriteiten te stellen. 

Ook als ouder kun je hierin een belangrijke rol spelen. Pedagoog Pedro De Bruyckere schrijft op zijn blog: ‘Vooral het automatiseren van lezen, schrijven en rekenen kan “een ferme deuk” krijgen bij kinderen in de vroege leerjaren”. 
Om dit te vermijden voorziet elke school van vzw KITOS oefenmateriaal en taken, al dan niet online. Als ouder kun je dit uiteraard stimuleren, waarvoor alvast hartelijk dank.

De begeleidende klassenraden en teams zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken en de evaluatie verder zullen organiseren. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie via de interne communicatiekanalen van jouw school. 

Vandaag worden zoveel mogelijk (hand)boeken, oefenbundels e.a. naar huis meegegeven en meegenomen. Lockers worden leeggemaakt. Wie vandaag geen materiaal kan meenemen, kan vanaf maandag 16 maart al dan niet op afspraak in de school terecht om schoolmateriaal te komen ophalen. 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. 

Spreek met je met je kind over het coronavirus https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be

.• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Rita Dunon, voorzitter vzw KITOS
Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder vzw KITOS

SCHOOLEIGEN MAATREGELEN

De lessen op onze school worden geschorst. Elke leerling uit de lagere school krijgt van de klasleerkracht een overzichtsblad met richtlijnen over het leertraject dat de volgende 3 weken gevolgd kan worden. Er worden papieren bundels meegegeven en via Bingel digitale taken klaargezet. Leerlingen die niet over een computer of tablet beschikken, kunnen tijdens de schooluren een oefenbundel op het secretariaat komen halen. 

Papieren bundels kunnen via de brievenbus van de school ingeleverd worden (tot aan 03.04.2020). Vergeet je naam en klas hier niet op te noteren!

Wij vragen dat elke ouder zijn/haar kind stimuleert om dagelijks met het schoolwerk bezig te zijn. Het is van het grootste belang om lezen, maaltafels, … goed te onderhouden. We adviseren om zoveel mogelijk gebruik te maken van digitale leeromgeving Bingel. 

Alle communicatie van de school zal via de website en onze Facebookpagina verlopen. Wij vragen uitdrukkelijk om vragen via mail te stellen aan de directie (sven.vangrembergen@umbasis.be), en niet te reageren onder de Facebookberichten. Hier kan je ook de brieven met instructies van de klas vinden. 

De bingo-avond van 27.03.2020 wordt geannuleerd. Na de paasvakantie zal er een regeling meegedeeld worden rond de terugbetaling van de kaarten. De kaarten kan je dus best nog even bijhouden.

Om ervoor te zorgen dat ouders die in de zorg- of veiligheidssector werken, dit kunnen blijven doen en om ervoor te zorgen dat leerlingen niet opgevangen moeten worden door risicogroepen (65-plussers, mensen met gezondheidsproblemen) voorziet de school opvang van 08u30 tot 16u00. Gelieve dit door te geven aan jasmine.lauwers@umbasis.be, uiterlijk voor zondag 14u00 (naam leerling, klas + reden voor opvang in mail zetten). Dit is nodig om de opvang op onze school zo goed mogelijk te organiseren.