Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Berichten voor 6A

 • 10 juni 2020
 • 6de leerjaar

We verzamelen de berichten van juf Priscilla voor het 6de leerjaar A hier.

Woensdag 10 juni 2020 om 6:15

Vandaag werken wij met de voormiddaggroep rond de volgende leerstof:

1) test ww. vervoegen, reeks 8 (2de helft)

2) WO: les 19

3) Wiskunde: sprong 13, herhalingsles

4) Frans: voorbereiding IDP test. (zie mail mevr. Dubourg)

Groetjes

juf Priscilla


Dinsdag 9 juni 2020 om 6:30

Vandaag starten wij in de klas met het afnemen van het IDP begrijpend lezen. De leerlingen werken eerst op papier in de klas. Als de hele klas klaar is, begeven we ons naar de loft om daar de antwoorden online in te geven.

Hopelijk is er nog voldoende tijd over om in het cursorisch werkboek les 18 te maken (p. 59 -63). Indien we tijdig klaar zijn, kunnen we nog kwartierlezen doen.

Groetjes

juf Priscilla


Maandag 8 juni 2020 om 6:50

Wat doen we op vandaag in de klas?

1) Wiskunde: Sprong 12, les 148: Het volume van de cilinder.(werkboek p. 37-38)+ afwerken herhalingsoefeningen rond volume.

2) Nederlands: Vervolg van thema 9, les 3 (werkboek p. 96 -101)

3) WO: Cursorisch werkboek, les 17 “Een licht experiment”, p.56

4) Kwartierlezen.


Vrijdag 5 juni 2020 om 8:35

Wat doen we vandaag?

1) Wiskunde: Sprong 11, les 140 (relatie volume, inhoud en gewicht)

2) WO: Cursorisch werkboek, les 13 (uitzetten en inkrimpen)

3) Nederlands: Thema 9, les 3 (werkboek p. 93 tot p. 101)

4) Spelling: Toets ww. vervoegen (reeks 8)

5) Spelling: Thema 8, les 14 (zie werkboek p. 95)


Donderdag 4 juni 2020 om 7:55

Wat doen we vandaag?

1) Nederlands: Thema 7, les 11 afwerken p. 36-37 eventueel verder gaan met thema 8, les 11 (p. 77, 78 en 79)

2) Wiskunde: Sprong 11, les 138 (Het volume van kubus en balk)

3) Frans: zie mail mevr. Dubourg

4) SO: p. 12-13 en 14.

5) Leeskwartiertje6) Toets ww. vervoegen.

Groetjes

Priscilla


Dinsdag 2 juni 2020 om 6:45

Beste meisjes en jongens

Wat doen we vandaag op dinsdag 2 juni?

1) Wiskunde: Volumematen, sprong 11, les 134.

2) Nederlands: Spelen met zinnen, thema 8, les 6

3) Nederlands: Spelling, toets gemengde reeks en werkboek spelling p. 92-93 (thema 8, les 10)

4) SO: De vrouwelijke cyclus (menstruatie), boekje p. 9 en 10 

5) Kwartierlezen


Groetjesjuf

Priscilla


Vrijdag 29 mei 2020 om 3:25

Wat doen we vandaag (vrijdag 29 mei 2020)?

1) Nederlands: Spelen met zinnen- thema 8, les 6.

2) Wiskunde: Tijd, snelheid, afstand (deel 2), les 161 p. 64-65

3) Filmpje KETNET, dr. Bea, “voortplanting” bekijken en bespreken.

4) Toets: ww. vervoegen (gemengde reeks)

5) Leeskwartier

Graag tot dinsdag!

juf Priscilla


Donderdag 28 mei 2020 om 18:35

Beste meisjes en jongens

Ik stuur jullie ter informatie de onderstaande mail. Ik zag immers nog steeds leerlingen in de klas die geen leesboek meebrengen. Ik verwacht dus dat jullie in de week van 2 juni naar de bib gaan om dat probleem op te lossen. Lees aandachtig de info in onderstaande mail.

Via dit berichtje wil ik jullie ook laten weten dat er voor spelling een bingeltaak klaar staat. De deadline daarvan is volgende week donderdag.

Tot ziens in de klas!

Liefs

juf Priscilla

Heropening op 2 juni

Het is zover!
De bib opent weer een beetje meer haar deuren vanaf dinsdag 2 juni.
Weliswaar met de nodige veiligheidsmaatregelen.
Maar je kan alvast weer van enkele bibliotheekdiensten gebruik maken. 

Dat lees je allemaal hier 

We kijken er alvast naar uit om je terug te zien.


Donderdag 28 mei 2020 om 4:55

Wat doen we vandaag?

1) Wiskunde: Tijd-snelheid-afstand (deel 1) zie werkboek wiskunde p. 39-40

2) Nederlands: Thema 8, les 8 zie werkboek taal p. 69-74

3) Frans: zie mail mevr. Dubourg

4) WO: Het voortplantingsboekje (vrouwelijke cyclus), zie p. 9 en 10

5) Nederlands: Spelling, thema 8, les 10 zie werkboek spelling p. 91

Groetjes

juf Priscilla


Dinsdag 26 mei 2020 om 4:55

Beste allemaal

Wat doen wij vandaag?

1) Wiskunde les 165 (= herhalingsoefeningen hoofdrekenen)

2) Taal: thema 8, les 4, zie werkboek p. 55-60

3) Frans: zie mail mevr. Dubourg

4) Het voortplantingsboekje: zie werkboekje p. 7 en 8 (dit is NIET voor de thuiswerkers).

Nog een klein vraagje voor de lln. die thuis werken: Kunnen jullie aub de taak van Koning van Katoren, de recensie van de film en de 7 antwoorden op de vragen bij de film (MET je naam) in de brievenbus van onze school stoppen? Alvast bedankt!

juf Priscilla


Maandag 25 mei 2020 om 5:15

Dag lieve meisjes en jongens
Dag beste ouders

Dag collega’s

Vandaag maken we volgende lessen:

1) les 163: herhalen regels bij optellen en vermenigvuldigen (hoofdrekenen zie oefening 2 a-b-c)

2) les 164: leer uit je gemaakte fouten bij alle cijferoefeningen die we tot nu toe in corona-tijden maakten. Hermaak de oefeningen die fout waren.

3) Spelling, werkboek p. 87 en p. 88 (=toets) zie ook werkboek p. 128 (= spellingweter 43 – werkwoordschema)

4) NIET voor lln. thuis:W.O. Het voortplantingsboekje p. 5 en 6.

5) Frans, zoals afgesproken met mevr. Dubourg.

6) leeskwartier

Succes!

juf Priscilla


Woensdag 20 mei 2020 om 9:35

Dag meisjes en jongens

Beste ouders


Gisteravond om 21 uur kwam het verlossende nieuws: de test was negatief en dat is zeer positief voor ons! Wij kunnen maandag dus veilig en wel opnieuw starten, oef, een pak van mijn hart.

Ondertussen kunnen jullie genieten van een zonnig, ontspannend verlengd weekend. 

Even de afspraken herhalen:

1) Herlees de mails (gisteren en maandag) van mevr. Dubourg en maak alle oefeningen.

2) Bereid je voor op de toets van Frans op maandag

3) Maak 2 reeksen (TT en VT) op kabage of op zouaasoft. De meesten hebben dit al doorgestuurd waarvoor dank.

4) Er staan bingeltaken klaar:

– wiskunde: 10 oefeningen van sprong 13. Wie 5 oefeningen foutloos kan maken, mag naar de volgende reeks. Dat lijkt me eerlijk en een goede test voor jezelf: Beheers ik de leerstof?

– Nederlands: leuke oefeningen rond werkwoorden en een goede voorbereiding op een toets daarover volgende week. Ik zette ook een instructiefilmpje erbij in verband met zinsdelen. Dat is een herhaling op de les van maandag in de klas.

5) Wij lezen nog ELKE dag 15 minuten, ook thuis!

Zo dat is het. Ik zette in dit bericht alles nog eens op een rijtje, want ondertussen kreeg ik daarover een aantal vragen.

Lieve groeten voor iedereen en super-graag tot maandag!

juf Priscilla


Dinsdag 19 mei 2020 om 0:25

Beste meisjes en jongens

Iedereen heeft zijn materiaal van Frans mee naar huis. Jullie weten exact wat er van jullie verwacht wordt tegen morgen en tegen maandag door mevr. Dubourg.

Ondertussen oefenen wij dapper verder op kabage en/of zouasoft.

Maak naar keuze 2 opdrachten, een reeks in de TT en één in de VT. Maak een foto en mail mij deze door. Volgende week kunnen we dan eens een toets doen.

Voor wiskunde probeer ik morgenvoormiddag een taak op Bingel klaar te zetten.

En alsjeblief blijf dagelijks een kwartier lezen.

Ik duim dat we maandag weer kunnen starten in ons klasje. Ik houd jullie zeker op de hoogte.

Alle liefs

juf Priscilla

Een woordje uitleg van onze directeur:

Beste ouders

Wij kregen vanavond het bericht dat er in onze noodopvang een kleuter een aantal symptomen heeft die sterk wijzen op een COVID-19-besmetting. 
Morgen, dinsdag 19 mei 2020, wordt het kind getest en krijgen we uitsluitsel. Het kind verbleef zowel vorige als deze week in de noodopvang. Er zijn nog kinderen uit hetzelfde gezin die de voorbije dagen contactonderwijs hebben gehad. Er is dus mogelijke vermenging van contactbubbels. 

Hoewel de besmetting nog niet officieel is vastgesteld, nemen wij het zekere voor het onzekere en hebben we, in samenspraak met de preventiedienst van KITOS, het schoolbestuur en het ganse team besloten om de school morgen preventief te sluiten, zowel de noodopvang als de school. De noodopvang op woensdag 20 mei 2020 gaat ook niet door. 

Leraren hebben vanavond alle ouders van hun klas opgebeld. Morgen gaat de preteaching gewoon door, in een light-versie voor de kinderen die hun boeken in de klas hebben laten liggen. Taken en opdrachten zullen opnieuw via de website worden gecommuniceerd. 

Komt deze communicatie te laat en heeft u voor morgen geen opvang voor uw kinderen? De school kan een attest opmaken dat de school moest sluiten. Met dit attest kan u sociaal verlof aan uw werkgever vragen. 

Met deze preventieve sluiting nemen we geen enkel risico en handelen we zoals de risicoanalyse en de procedure ons voorschrijven. 

Morgen, dinsdag 19 mei of ten laatste woensdag 20 mei weten we definitief of de test positief of negatief is. Is de test negatief, dan kunnen we zowel noodopvang als school herstarten op maandag 25 mei 2020. Indien de test positief is, zal de contacttracing in werking worden gesteld. 

Wij informeren u dan over verdere maatregelen, steeds opnieuw via onze website en sociale mediakanalen.

Voor verdere dringende vragen kan u terecht bij Sven Van Grembergen, sven.vangrembergen@umbasis.be. Vanaf morgen 8.00 uur is hij ook op school te bereiken via 015 28 84 41.


Maandag 18 mei 2020 om 11:40

Bonjour à tous!

« Le talent, ça n’existe pas. Le talent, c’est d’avoir envie de faire des choses »

Jacques Brel

De dagplanning van vandaag vinden jullie hieronder terug en op de website van de school.

DAGPLANNING FRANS 18/05:

A) Kopieer 3x foutloos de woordenschat van U30 digitaal of in je studeerschrift.

B) Studeer grondig de woordenschat van U30 in je Livre op p.63.

STUDIETIPS:

A) Studeer schriftelijk met je studeerschrift en je Livre of de flashkaarten.

B) Werk in woordblokjes van +/- 5 woordjes.

C) Duid je fouten aan in fluo.

D) Schrijf de woordjes opnieuw tot je ze allemaal juist hebt.

E) Schrijf alle woordjes nog eens op (zonder te spieken) wanneer je denkt klaar te zijn.

DEADLINE: MAANDAG 25-05-2020 > TEST VOC U30 p.63

Bien à vous
Mme Dubourg


Maandag 18 mei 2020 om 6:00

Wij voorzien voor vandaag:
1) Nederlands thema 7, les 6 werkboek p. 19 tot en met 23

2)  6A nog in te halen: LES 131 : Inkoopprijs, verkoopprijs, winst en verlies zie werkboek p. 4 en 5.     

6B: oefeningen van Bingel bij sprong 12

3) Kabage, TT, reeks 8. leerlingen verwoorden HOE ze stapsgewijs denken om tot de goede oplossing te komen.

4) Leeskwartier

5) Frans: uitleg door mevr. Dubourg via link om 10 uur. We noteren de taken in de schoolagenda op ma, di en do.

6) W.O., Het voortplantingsboekje p. 3 en 4 (niet voor de lln. die thuis werken)
Groetjes

juf Priscilla

Donderdag 14 mei 2020 om 21:45

Dagplanning van vrijdag 15 mei – verloop van de voormiddag:

8-8.30: 

8.30-9.00:

9.00-9.15:

9.15-9.30:

Ophalen (zoals afgesproken)

Agenda: tegen maandag

9.30-9.45:

9.45-10.00:

10.00-10.15:

10.30-10.45:

11.00-11.15:

11.15-11.30:


Donderdag 14 mei 2020 om 6:45

Hallo beste klasgenoten

Beste ouders


Yes, yes, yes! Nog één keer slapen en we zien elkaar weer. Hoe leuk is dat?

Lees alsjeblief de mail na die ik op woensdag 13 mei verstuurd heb, om zeker te zijn dat alles wat je nodig hebt in je schooltas zit!

Wat verwacht ik van jullie vandaag?

1) Neem je wiskundeboek op p. 53. Maak deze pagina volledig. Opgelet bij oefening 1:

– je krijgt rechts bovenaan een foto van een speeltijd om 14.30 uur

– dan staan er naast elkaar 3 foto’s allen genomen op een ander tijdstip. Omkring bij elke foto het juiste uur. Kijk naar de schaduwen!

– bij elke foto staan er 2 zonnen getekend. Kijk naar de schaduw op die foto en vraag je af wanneer die foto werd genomen. Is dat een ochtendzon, kleur dan de zon rood. Is het een middagzon, kleur dan de bol geel.

2) p.53, oef.2: In elke tekening (er staan er 4) zal je slechts één lichtbron moeten kleuren. Teken dan de kijklijnen en tot slot vul je schaduwen aan. Twijfel je? Kijk na in je neuzeneuzeboekje.

3) Ga naar p. 54 en maak deze pagina volledig.

4) Stuur je foto’s door, je krijgt de sleutel.

5) Ga naar kabage, 6de leerjaar, werkwoorden vervoegen, VT reeks 41. Opgelet dit is opnieuw een gemengde reeks. Leg je spellingboek op p. 128 open bij jou en zoek naar de juiste weg in plaats van te gokken.

6) Ga op zoek naar een leesboek om morgen mee naar school te nemen. Lees hierin al 15 min.

7) Nederlands, neem je werkboek p. 88. Lees de taalweters. Probeer nadien te herhalen wat een synoniem/ een tegenstelling is. Bij de eerste oefening schrijf je na = een synoniem. Na de dubbele pijl schrijf je een tegenstelling. 

8) Maak ook p. 89, gebruik een woordenboek (kan ook online) om de betekenis van de 4 uitdrukkingen op te zoeken.

9) Ga dan naar p. 90: wat is een homp? Een homp is een brok Tot slot is er p. 90, oefening 7. Hier moet je net een voorbeeld geven dat een tegenstelling is. Ik geef zelf een voorbeeld: Ik voel me grieperig, dus voel ik mij springlevend. (Dat kan niet, dus is het een tegenstelling)

10) Mevr. Dubourg mailt jullie opdracht van Frans door. 


Heel graag tot morgen! Joepie!

Liefs

juf Priscilla


Woensdag 13 mei 2020 om 14:00

Beste lieverdjes van 6A
Beste ouders 

Neen hoor, dit is geen mail met extra taken op de rustdag!Ik wou wel nog enkele afspraken meegeven voor vrijdag:

1) Ben je al gaan kijken op de website Basisschool Ursulinen? Er staan duidelijke afspraken op, ook filmpjes en sfeerfoto’s. Dit alles vind je bij de kader/tegel ” Heropstart van de school. Update”

2) Wie graag alleen naar huis gaat, laat dat één keer door de ouders in de schoolagenda noteren.

3) Nog vragen? Aarzel niet deze te stellen.

4) Peuterfoto en grappige foto niet vergeten door te mailen ten laatste op vrijdag 15/05.

Wat breng je vrijdag mee naar school?

a) schooltas met al je werkboeken en ander materiaal (cursusbladen, kladschrift, studeerschrift, neuzeneuzeboekje, eventueel schrijfgerief, tabellen) voor school, ook je agenda.

b) jouw samenvatting “Koning van Katoren”

c) je boek “Koning van Katoren”

d) een leesboek voor tijdens het leeskwartier. Neen, je kan geen boek van mij lenen, door de corona mag ik niets ontlenen/geven. Je kan wel bij de bib een pakket bestellen en ophalen. Dit stond uitgelegd in een dagplanning. 

e) je recensie van de film.

f) je antwoorden op de 7 vragen bij de film.

g) een flesje water, immers alle drankfonteinen zijn afgesloten. Niemand mag op school zijn drinkbus vullen. In de klas staan nog superveel drinkbussen. Die moeten EERST mee naar huis om uit te wassen en opnieuw te vullen. Ze staan daar al maanden in de zon, dat is echt vies. Breng dus voorlopig een fles(je) water mee of een andere drinkbus als je die thuis nog hebt.

h) een mondmasker hoeven jullie (ikke wel) niet te dragen, maar als je je daar beter bij voelt, mag dat van mij.

i) de schrijfbakjes mag je uiteraard gebruiken, maar als je weet dat daarin iets ontbreekt, breng het dan van thuis mee. Immers mag ik niets geven! Geen potlood, geen gom, geen meetlat, geen geodriehoek, geen balpen, geen kleurpotloden,…niets. 

h) je goed humeur!

Voilà ondertussen is het slechts nog 2 keer slapen!

Ik kijk er al naar uit jullie terug te zien.

Van harte

juf Priscilla


Dinsdag 12 mei 2020 om 6:25

Beste leerlingen 

Beste ouders

Vandaag maken meester Peter, meester Bruno en ik onze klas “CORONAKLAAR”. Daardoor kan ik niet antwoorden op jullie mailtjes…Ook meester Bruno zal niet beschikbaar zijn via videochat. 

Ik kreeg al foto’s doorgestuurd van enkele klasgenoten waarvoor mijn dank!

Wat verwacht ik van jullie vandaag?

 1. Bekijk en geniet op deze link de jeugdfilm: Blinker en de bakfietsbioscoop: https://www.youtube.com/watch?v=tN1b2K-rWl4
 2. Schrijf een recensie die voldoet aan de voorwaarden die we leerden in het werkboek 6B op blz. 14-15-16-17.  Sommigen hebben dat werkboek niet bij de hand, dus voeg ik onderaan dit bericht de pagina’s toe.
 3. Antwoord ook op een cursusblad op de bijhorende vragen (zie pagina 2). 
 4. Maak er een verzorgd werk van en kijk na of je aan alle voorwaarden van een recensie voldoet (blz. 14 en 17)
 5. Vrijblijvend kan je oefeningen maken op het eiland van Bingel.
 6. Toets Frans, zie mail mevr. Dubourg. Doe je best!
 7. Heb je op onze website de informatie gelezen i.v.m. de opstart van de school? Neen? Dan moet je dit echt vandaag doen. Worstel je nadien nog met vragen? Mail ze mij zeker door!
 8. Ik kreeg van enkele klasgenoten reeds de bevestiging dat hun inschrijving  in orde werd gebracht. TOP! Aan alle anderen: maak een afspraak met de secundaire school, zodat je het niet vergeet.
 9. Ga op zoek naar 2 foto’s:
  • a) een grappige foto van jezelf (maar je moet nog wel herkenbaar zijn)
  • b) een peuterfoto van jezelf
  • Mail ze mij!

Gezonde groetjes

juf Priscilla

Schrijf op een cursusblad het antwoord op volgende vragen en mail het mij:

TIP: Lees de vragen door VOOR je de film bekijkt, zo weet je vooraf waarop je moet letten.

1) Ja, deze film is eigenlijk een beetje “vintage”. Kan je een paar voorbeelden geven van hoe of waaraan je dat gemerkt hebt?

2) De film bestaat uit “een lach en een traan”. Wat bedoel ik daar alweer mee? Geef een voorbeeld

3) Wie is jouw lievelingspersonage? Leg uit waarom je voor haar of hem gekozen hebt.

4) Welk fragment vond je het mooist en waarom?

5) Bij welke scène voelde jij angst? Omschrijf waarom je bang was. 

6) Als je iets zou mogen veranderen in de film, wat zou je dan kiezen en waarom?

7) Spoort de film jou aan om het boek met dezelfde titel van Marc de Bel te lezen? Waarom wel of niet?


Maandag 11 mei 2020 om 5:15

Beste ouders 

Liefste meisjes en jongens

Hopelijk hebben jullie ook genoten van het weekend!

Deze week staat de grote heropstart gepland voor 1, 2 en 6L. Ondertussen zou je op de website van de school daarover meer informatie moeten vinden. Heb je dan nog vragen? Aarzel niet die aan mij te stellen! 

Ik wil iedereen eraan herinneren dat het ticket nog moet “verzilverd” worden voor 5 juni. Neem dus voor 5 juni contact op met de secundaire school om te vernemen hoe zij dat organiseren (online of live…). Dit is echt belangrijk, want na die datum verlies je je recht op inschrijving (en dus je plaats in die school).

Je krijgt deze week de tijd om mij 2 foto’s te sturen:

a) een grappige foto van jezelf

b) een foto uit je peutertijd

Ik zal deze taak in elke dagplanning opnieuw vermelden. Je zal nog wel zien waarom ik deze foto’s nodig heb. Zorg jij ervoor deze week aub.

Er is ook fijn nieuws. Woensdag zal je GEEN taken krijgen. Dit wordt onze rustdag tot einde schooljaar.

Tot slot nog 2 belangrijke mededelingen:

a) Meester Bruno kan deze week geen link versturen en jullie niet te woord staan,  omdat hij alles moet klaarmaken voor een goede organisatie en een veilige heropstart op vrijdag.

b) Vandaag heb ik een oudergesprek om 8.45 uur en nadien nog een andere afspraak. Daardoor zal ik pas om 13 uur via mail en telefonisch bereikbaar zijn.

Dat was weer een hele boterham hé!

Wat verwacht ik van jullie vandaag?

1) Wiskunde werkboek p. 45 en 46 maken.

Zie ook in Neuzeneuze op p. 110. Oefening 5 en de driehoekjes niet. Stuur mij een foto voor de sleutel.

2) Wiskunde werkboek p. 49 en 51 (cijferen in potlood aub)

Gebruik een ZRM voor de producten van de deler en voor de omgekeerde bewerking als controle. Gevolg? Ik zou van niemand een foutieve cijferoefening mogen krijgen, want fouten zal je door de controle zelf ontdekken!

3) Nederlands, begrijpend lezen. Werkboek p. 49-54.

Lees aandachtig de drie teksten (=leeskwartiertje) en maak alle bijhorende opdrachten. Stuur mij een foto van je werk.

4) Nederlands, spelling, werkwoorden vervoegen op kabage in de VT. Opgelet! Reeks 40 is een gemengde reeks dat wil zeggen dat ww. met en zonder klankverandering door elkaar staan.

Focus! Maak een foto, zorg dat ik je % op de foto kan zien.

5) Frans: mevr. Dubourg zal jou een mailtje sturen. Je kan ook gaan kijken op de website van de school.

6) Denk aan de foto’s (als ontspanning).

Komaan meisjes en jongens, ga ervoor! Voor morgen hebben meester Peter en ik een leuke opdracht in petto en woensdag is er al RUST. 

Lieve groeten en tot na de middag!

juf Priscilla


Vrijdag 8 mei 2020 om 4:35

Dag meisjes en jongens

Goeiemorgen ook aan hun ouders


Eerlijk gezegd ben ik wat teleurgesteld… Er treedt de laatste dagen bij heel wat leerlingen “nonchalance” op: opdrachten niet uitvoeren, taken vergeten door te sturen, verplichte Bingeltaken die niet gemaakt worden, leerlingen die pas in de late namiddag in gang schieten, werkbladen die niet volledig afgewerkt worden, verbetersleutels die niet gebruikt worden (terwijl je pas zal leren als je je gemaakte fouten begrepen hebt), opdrachten die nauwelijks in de dagplanning gelezen worden…Neen, sommigen glijden weg en ik wil dat jullie deze dag gebruiken om jullie stevig te herpakken. Ik werk ook hard en ik zou graag hebben dat jullie uit respect tenminste doen wat er opgelegd wordt. Tegenwoordig moet ik naar mijn zin te veel tijd steken in het versturen van mails naar leerlingen die niet voor 100% in orde zijn.

Ik wil opnieuw FOCUS van iedereen!
Wat verwacht ik van jullie?

– Denk aan Moederdag nu zondag. Meester Koen en juf Els hebben tips op de website geplaatst. Ga eens kijken, doe MOEITE!

– Ga eens kijken bij de Bingeltaken, want 9 klasgenoten vergaten er één of meerdere te maken. OPGELET: Als er staat in de titel “extra” dan is het géén verplichte taak, al de rest is dat wel.

– Origami: 9 klasgenoten mailden nog geen foto van hun pronkstuk door.

Ticket voor inschrijving: Ik hoorde van 6 klasgenoten nog niet of zij de verlossende mail mét het ticket ontvangen hebben.

Open de bijlage hieronder, daarin staat alle informatie over wat ik vandaag van jullie verwacht! Lees aandachtig.

– Misschien heeft mevr. Dubourg nog een opdracht voor jullie? Kijk op de website of lees haar mail.

– Eén van de volgende dagen zal er een filmpje op de website verschijnen met daarin alle info voor de heropstart van de school. Bekijk het aandachtig. De dag nadien ontvangen jullie de nieuwe klaslijsten van de 2 klasgroepen.

Meester Bruno werkt niet op vrijdag. Jullie hoeven dus niet te wachten op zijn link.

Voilà, maak mij terug gelukkig, want jullie zullen wel snappen als je bovenstaande lijst ziet wat ik bedoel met die nonchalance…

Fijne werkdag!

En voor morgen: Geniet van het weekend!

Heel graag tot maandag. Dan tellen we verder af naar…vrijdag 15/05!

juf Priscilla


Donderdag 7 mei 2020 om 4:00

Beste allemaal

Misschien wordt vandaag een grote dag… Als ik mij niet vergis, konden jullie vanaf 7 mei in je mailbox het ticket ontvangen waarmee je je in die secundaire school dat jou werd toegekend, kan gaan inschrijven.

Toch wel een spannend moment…ik hoop dan ook dat iedereen zijn nummer 1 kon bemachtigen. Laat het mij zeker weten als je nieuws hebt gekregen.

Mail mij ook voor 10 uur twee namen van bevriende klasgenoten door.

Wat verwacht ik van jullie op donderdag 7 mei?

1) Taal, werkboek spelling thema 7, les 14. Maak alle oefeningen van p. 83 tot en met p.86 behalve oefening 5. Maak ook de Bingeltaak die hoort bij thema 7, les 14.

2) Kabage, VT,  gemengde reeks 37. Zet het % bovenaan je scherm mee op de foto aub.

3) Wiskundeles 150, kenmerken van deelbaarheid.
Maak oefening 1, 2 en 3 op p. 41

Op p. 42 maak je oef. 5, 6 (geen driehoekje) en 7. 

TIP: Om het woord bij oefening 7 te kunnen lezen, moet je kijken naar de blauw/rode vakjes, die vormen vier drukletters.zie ook neuzeneuze p. 29 nummer 35. YT Zo gezegd zo gerekend deelbaarheid (filmpje 5de leerjaar)

Ik zette een Bingeltaak klaar met daarin 2 oefeningen aansluitend bij les 150

4) Frans, zie website en mail van mevr. Dubourg.

5) Lezen, want dat is het beste voor jullie carrière!

6) Origami. Dit werd vermeld in les 151 bij oefening 5. Ga naar YT en typ daar “origami easy”. Je krijgt ontelbare filmpjes waarin stap voor stap de origami techniek wordt uitgelegd/voorgedaan. Kies er eentje. Voer gefocust uit door te kijken, te luisteren en na te maken. Fotografeer het resultaat.

Hopelijk wordt het een leuke dag voor jou! 

Veel liefs

juf Priscilla


Woensdag 6 mei 2020 om 5:55

Beste tieners van 6A

Beste ouders van deze tieners

Het was een mooie dag gisteren. De schaduwfoto’s kwamen dan ook vlot binnen. Hopelijk kan iedereen de moed er nog inhouden. We zetten dapper door!

Wat verwacht ik vandaag van jullie?

1) Wiskunde: Blokkenbouwsels, les 151. Neem je neuzeneuzeboekje op p. 109 nr. 149. Daar zie je een voorbeeld van wat er verwacht wordt bij les 151. Zo kan je herhalen wat het grondplan is en wat er bedoeld wordt met bovenaanzicht, vooraanzicht en zijaanzicht (links en rechts). Mocht je nog twijfels hebben, ga dan eens kijken bij YT Zo gezegd zo gerekend 5. Daar worden in een filmpje alle begrippen rond blokkenbouwsels nog eens herhaald!

2) Taal: les 11. Ga naar Bingeltaken, bekijk het instructiefilmpje dat hoort bij les 11. Neem dan je werkboek p. 34 en lees de taalweter. Daarop aansluitend maak je op p. 35 oefening 2a.

Mail deze oefening door. Je krijgt de sleutel. Ga opnieuw naar Bingeltaken. Daar staat een oefening klaar aansluitend bij les 11. Maak deze oefening.

3) Taal: les 15. Neem je werkboek p. 43 en lees de taalweter. Meester Peter en ik sturen de sleutel van p. 43 door, schrijf oefening 2b netjes en met aandacht over. Neem p. 44, maak deze pagina. Mail door. Je krijgt de sleutel. Ga naar Bingeltaken en maak de oefening die klaar staat over les 15.

4) Lees een kwartiertje! Ja hoor dat mag heerlijk in het zonnetje, gebruik dan best een hoedje of zonnebril en zonnecrème. 

5) Frans: zie website en mail van mevr. Dubourg

6) Spelling: kabage: TT, reeks 7

Zo, dat is het! Fijne woensdagnamiddag nog voor iedereen.

En heel graag tot morgen!

Liefs

juf Priscilla


Dinsdag 5 mei 2020 om 6:05

Dag meisjes en jongens

De zon was inderdaad gisteren niet veel van de partij. Maar het werd nog een mooie zonnige avond! Ik neem die opdracht vandaag dus mee, 2de poging. Toch kreeg ik reeds 4 knappe foto’s met schaduw binnen. Prima gedaan en bedankt daarvoor!

Wat verwacht ik van jullie vandaag?

1) Neem een foto waarop een duidelijke schaduw te zien is en vertel erbij hoe laat je die foto genomen hebt en waar de zon toen stond.

2) Mevr. Dubourg stuurt jullie een mail. Je kan de opdrachten ook steeds op onze website terugvinden. Succes met de toets!

3) Wiskunde: les 146

Je krijgt van mij 4 delingen met 3 cijfers in het deeltal. Je mag een ZRM gebruiken om de producten van de deler te berekenen én om de omgekeerde bewerking van jouw gemaakte deling uit te voeren: (q x deler) + rest = deeltal

Zo doe je aan zelfcontrole en dat is de reden waarom je rest correct moet genoteerd worden. Uiteraard werk je eerst de komma in de deler weg. Daaraan worden de meeste fouten gemaakt. Dat zie je in neuzeneuze op p. 51.

De 4 delingen zijn:

a) 640 : 3,07 = (tot op 0,1 nauwkeurig)

b) 5, 478 : 7,25 = (tot op 0,001 nauwkeurig)

c) 274,24 : 21, 3 = (tot op 0,1 nauwkeurig)

d) 1,7 : 2,14 = ( tot op 0,01 nauwkeurig)

Maak netjes op een cursusblad en mail mij door.

4) Spelling, thema 7 les 10.Maak p. 79 en 80 en mail mij door. Er staan over deze les 2 filmpjes klaar op Bingel. Bekijk deze eerst!

5) Nederlands: thema 7, les 12. Normaalgezien zouden jullie de gedrukte teksten op p. 40 en 41 in de klas via het bordboek kunnen beluisteren. Het klinkt immers als Oud -en Middelnederlands. Anderzijds wie goed verkennend leest, zal de bijhorende opdrachten kunnen oplossen (p. 42 niet). Het beluisteren is niet noodzakelijk.

6) kabage, we maken van VT reeks 36. Het gaat echt de goede kant op. Voor het eerst waren er gisteren 6 leerlingen die 25/25 hebben behaald. Zij passen duidelijk de regels toe (Waar staat het onderwerp? Hoe moet ik dan mijn infinitief vervoegen? Wat is de stam?… zie werkboek spelling p. 128) en gokken niet meer.

Proficiat!
Doe jullie best!

Hoeveel keer slapen nog?…

Groetjes

juf Priscilla


Maandag 4 mei 2020 om 10:55

Lieve leerlingen
Hopelijk gaat alles goed met jullie en jullie familie. 

Van enkele leerlingen ontving ik nog geen digitale oefeningen. Kunnen deze leerlingen dit zo snel mogelijk in orde brengen? Zie bijlage. Dit is een goede oefening voor de toets van morgen

Vanaf vandaag zullen jullie voor Frans telkens een dagopdracht krijgen. Lees aandachtig de dagplanning van Frans voor je begint aan de oefeningen.

Klik hier om de nieuwe woordenschat 3x digitaal te kopiëren. Als je liever op papier werkt, gelieve dan voor 19.00 uur een foto van je schriftelijke voorbereiding door te sturen.

Als iets onduidelijk of moeilijk is, aarzel dan niet om een berichtje te sturen.

Ik help graag!
Groetjes
Mme Dubourg


Maandag 4 mei 2020 om 6:05

Beste klasgenoten van 6A

Beste ouders


Ondertussen zijn we al beland in de maand mei. Nu kunnen we echt beginnen aftellen naar de heropstart van de scholen. Nog 11 keer slapen en we zien elkaar weer. Ok, misschien op een andere, afstandelijke manier (niet op vlak van gevoelens, wel op vlak van meetbare lengte), maar dat kunnen we wel aan!

Meester Sven communiceert meer over dit alles op het moment dat die informatie er is, nog een beetje geduld. Je zal al gemerkt hebben dat wij sommige lessen overslaan. We doen dit met de beste bedoelingen. Het zijn immers lessen die we liever “live” geven en vermits het 6de leerjaar bij de eersten zal heropstarten, kunnen we dit perfect zo plannen.

Vorige week kregen jullie nog een weekopdracht voor Frans. Vanaf deze week worden dat opnieuw dagopdrachten, omdat we merken dat sommige leerlingen anders uitstelgedrag vertonen en zichzelf zo in nesten werken…

Meester Bruno zal ook deze week elke dag (niet op vrijdag) aanwezig zijn om jullie met raad en daad bij te staan. Je mag nog zijn link verwachten waarmee je live kan vragen stellen tussen 10 uur en 12.30 uur.

Ik sluit graag af met nieuws van Jelle, hij vertelde mij dat ons gelezen boek “Koning van Katoren” ook als film op Netflix kan bekeken worden! Tof hé. Maar, de film is helemaal anders opgebouwd, je moet het boek dus wel degelijk gelezen hebben om de korte inhoud per hoofdstuk te kunnen samenvatten. Ik voeg hierbij de link van de trailer met dank aan Sam Wollants. https://www.youtube.com/watch?v=nkR1yWdf11A 

Wat verwachten we van jullie?

1) Werk dapper verder, net zoals de voorbije weken!

2) Wiskunde: les 145. Neem eerste je neuzeneuzeboekje op p. 111 en lees dit aandachtig vooraleer je aan de oefeningen begint.

Oef. 3: 4 schaduwen betekent ook 4 lichtbronnen.
Oef. 4: hier moet je meerdere dingen doen:

a) Teken kijklijnen (zie p. 110, nr 151)

b) Weet dat de lichtbron zich bevindt op het snijpunt van de kijklijnen. Duid nu de lichtbron met een stip aan.

c) Teken tenslotte de straatlantaarn (met een meetlat loodrecht op de grond)
Oef. 5: Niet zo gemakkelijk… Denk even mee. ‘s Morgens komt de zon op in het oosten. Daar klimt de zon in de loop van de voormiddag hoger en hoger. ‘s Middags staat de zon in het zuiden op haar hoogste punt. Na de middag legt ze haar weg af naar het westen, waar ze ook ondergaat. De zon komt NOOIT in het noorden. Windroos zie neuzeneuzeboekje p. 107. Op p. 111 staat geschreven “Hoe hoger de lichtbron, hoe korter de schaduw.”

Je kreeg nu voldoende informatie om oef.5 op te lossen. Niet gokken, wel redeneren op basis van de info. Mail mij les 145.

3) Een leuke buitenopdracht: Bezorg mij een foto van een duidelijke schaduw. Vertel mij waar de zon stond op het moment dat je de foto nam.

En wat als er geen zon te zien is vandaag? Dan nemen we deze opdracht mee naar morgen, desnoods naar woensdag! Ok?

4) Mevr. Dubourg zal haar dagtaak voor Frans aan jullie bezorgen.

5) WO: Als je nog eens gaat graven in jouw gekregen zakje, dan zat daarin nog een WO-blaadje met als titel: “Er waren eens een zaadje en een eitje”. Vooraleer je deze invuloefening maakt, bekijk je eerst een filmpje via onderstaande link: https://www.youtube.com/watch?v=2860wEI5CMw
Begrijp je iets niet? Stel jouw vraag via mail! Maak een foto van het ingevuld werkblad.

6) Tijd om te lezen! Tip van de dag: Er staan in de boekenkast van Bingel nu ook strips. Lees er gerust eentje.

7) Spelling: Werkwoorden vervoegen op kabage-taal-6de leerjaar- TT., reeks 6. Maak een foto van je scherm; gebruik je spelling werkboek p. 128.

Dit lijkt me wel een haalbare dag!

Wie geconcentreerd werkt, moet op anderhalf uur klaar zijn (wel zonder Frans en zonder kwartierlezen).
Lieve groeten vanuit Zemst!

juf Priscilla


Donderdag 30 april 2020 om 6:00

Beste allemaal

Ik ben in het algemeen heel erg tevreden over het verloop van jullie dagtaken. De coronatijden zijn moeilijk, maar bij sommigen ervaar ik toch een enorme groei op vlak van zelfstandigheid, werkhouding, begrijpend lezen én werkwoorden vervoegen. En ja, dat is allemaal meegenomen om naar het eerste jaar secundair te gaan. Dus, zijn er misschien toch voordelen aan deze bizarre tijden. Als u zelf nog opmerkingen of suggesties heeft over het functioneren thuis van uw zoon of dochter laat het mij dan zeker weten. Met sommige ouders sprak ik daar reeds over en dat is steeds een meerwaarde.

Ook een woordje van meester Bruno:

Beste ouders en leerlingen
Even wat informatie over de online hulp de volgende dagen:
Ik ben online voor alle leerlingen van 6A van 10.00 uur tot 12.30 uur. Ze kunnen online inloggen met hun vragen. 

Aan jullie (de zes leerlingen die ik deze week al elke morgen zag) vraag ik om dagelijks allemaal verplicht even in te loggen zodat ik uitleg kan geven bij dagtaken of jullie elke dag de kans krijgen om uitleg te vragen. Je doet dit dus tussen 10 uur en half één. Bekijk ook je dagopdrachten en oefeningen vóór je inlogt en leg je materiaal klaar, zo kan je gericht uitleg vragen.
Deze werkwijze zullen we vanaf morgen dagelijks hanteren, maar niet op vrijdag 1 mei. Dan is het geen school! Ik stuur elke dag rond 9 uur een link door naar de adresgroep van 6A. 

Hopelijk helpt het jullie een beetje bij het maken van de opdrachten.

Tot morgen

meester Bruno


Wat verwacht ik vandaag van jullie?

1) Mail je Franse taak door naar mevr. Dubourg

2) Bereid je vrijdag en in het weekend voor op de toets Frans van dinsdag. Dat mag dagelijks een kort moment zijn, maar weet dat studeren gelijk is aan herhalen. Noteer op de kalender!

3) Maak of herwerk je muvotaak tegen vanavond als je daarop via mail aangesproken werd. Mail naar meester Koen en juf Els. Je vindt hun mailadres hierboven in de lijst.

4) Neem je neuzeneuzeboekje op p. 28 en lees heel aandachtig nr 33. Daar ontdek je dat er 3 soorten patronen bestaan. Dat is belangrijk om te begrijpen vooraleer je start met les 144.

5) Neem werkboek D op p. 30 en 31 (les 144).

6) Start meteen bij oefening 1,2,3,4 en 5. Driehoekjes maken is niet nodig. Mail voor de sleutel.

7) Heb je een vraag? Gebruik de link van meester Bruno tussen 10 uur en 12.30 uur en vraag online hulp. Mijn oprechte dank trouwens aan meester Bruno voor zijn hulp en betrokkenheid!

8) Leeskwartiertje: Neem je werkboek C op p. 29 en lees dit verhaal.

9) Los op: Werkboek C p. 30 oefeningen 2/3a en 3b. Stuur een foto.

10) Ga naar kabage-6de leerjaar-taal-werkwoorden vervoegen- VT- gemengde reeks 35. Mail een foto van je scherm nadat je geklikt hebt op nakijken.

11) We schrijven een brief! Welke vorm heeft een brief? Lees 2x aandachtig p. 31 in je werkboek taal.

12) Misschien wil je al lang een vraag stellen of je mening geven over de coronamaatregelen en de heropstart van de scholen? Dan kan je nu digitaal een brief schrijven naar minister van onderwijs Ben Weyts. Misschien vind jij Marc Van Ranst een boeiend persoon (hij komt dagelijks op TV) en wil je graag aan hem als expert van virussen (viroloog) een vraag stellen? Dat kan je digitaal door een brief te schrijven. Maak eerst een keuze tussen beide mannen. Google ze desnoods eens, je zal ze wel herkennen! Denk dan na over een vraag. Leg p. 31 open bij jou, want ik moet alle 6 onderdelen terugvinden in jouw brief. Ok? Vergeet de brief niet te mailen naar mij. Succes!

Een iets zwaardere planning dan gisteren, maar er staan 3 vrije dagen voor de deur. Dat zal jou vast motiveren. 
Werk geconcentreerd!

Vele lieve groeten

juf Priscilla


Woensdag 29 april 2020 om 5:45

Hallo schatteboutjes

Hallo ouders van al deze schatteboutjes

Hier zijn we weer! Een nieuwe dag, een nieuw begin!
Wat verwacht ik vandaag van jullie?

1) We gaan herhalingsoefeningen maken van de leerstof die we reeds ingeoefend hebben. Neem je werkboek bij les 141 op p. 25, deze pagina maak je helemaal. De twee delingen verbeter ik zelf, omdat wij niet terugkeren naar de oorspronkelijke deling, maar de rest bepalen volgens de nieuwe deling. Houd dus geen rekening bij oefening 1 van cijferen met de verbetersleutel.
Als je twijfelt over geziene leerstof, keer dan aub terug naar de les zelf binnen sprong 11 of neem je neuzeneuzeboekje erbij of herbekijk een instructiefilmpje. Als je maar niet gaat gokken! Neem dan p. 28 en maak deze pagina volledig.

2) Neem je werkwoordenblok. Maak daarin p. 25, 27 en 32. Verbeter met groen (zie p. 51 en p. 52). Maak een foto van de verbeterde pagina’s. NIET spieken! BETER jezelf uitdagen.

3) Ga naar kabage, 6de leerjaar, taal, werkwoorden vervoegen VT, ww. met klankverandering reeks 32. Druk op nakijken. Maak een foto van je scherm.

4) Frans. Bekijk de oefeningen van mevr. Dubourg en ga aan de slag. Denk ook aan de toets die voor dinsdag gepland staat.

5) Maak mama en/of papa blij en doe eens ongevraagd voor hen een klusje. Neen, geen kusje, wel een klusje! Enne…zet gerust op foto.

6) Keek je al bij Predikheren-bibliotheek-Mechelen hoe je een boekenpakket moet bestellen? Want nu is het tijd voor ons leeskwartiertje. Lezen maar!

7) Bedankt voor de fijne foto’s die ik kreeg met daarop jouw ontspanmomentje. Leuk om te zien!


Zo en nu is het woensdagnamiddag!Vanaf morgen zal meneer Bruno een link doorsturen om 9 uur ‘s morgens, zodat je aan hem “live” vragen kan stellen en dit tussen 10 uur en 12.30 uur.

Fijne namiddag voor iedereen en graag tot morgen!

juf Priscilla


Dinsdag 27 april 2020 om 6:30

Hallo beste ouders

Hallo liefste kinderen


Ja, ik ben happy, want gisteren is alles vlot verlopen. Bedankt daarvoor! Zodra er meer nieuws is over de heropstart van de lessen worden jullie op de hoogte gebracht.

Wat verwacht ik vandaag van jullie?

1) Begin op tijd te werken, uitstel helpt je niet.

2) Mevr. Dubourg heeft haar taak opgemaakt voor een hele week. Werk dus dagelijks voor Frans een half uurtje, zo kom je niet voor verrassingen te staan. 

3) Neem les 132 “Een natuurlijk getal delen door een stambreuk”. Wat is ook alweer een stambreuk? Neem neuzeneuze op p. 17 zodat je weet en ziet wat een stambreuk is. Neem dan p. 46 bovenaan. Daar wordt uitgelegd waarover de les gaat. 5 : 1/2 = een half kan 10 keer in 5 dus is de oplossing 10. In de klas zou ik met een zin afkomen, namelijk: delen door een breuk is hetzelfde dan vermenigvuldigen met de omgekeerde breuk. Dus 5 x 2/1 = 10/1 en dat is ook gelijk aan 10

Zo kan het dus ook!

Zin in een filmpje? Ga naar Google, typ YouTube en daar typ je ” Een natuurlijk getal delen door een stambreuk”. Het is het filmpje met de foto van de 3 taarten. Bekijk het maar, soms zegt ze “stukken” dat moeten natuurlijk “gelijke delen” zijn! Bekijk het opnieuw met je kladschrift erbij en probeer of het ook lukt met mijn zinnetje hierboven. Volgens meester Peter kregen jullie vorig jaar op het einde één les over dit onderwerp. Begrepen? Maak dan nu p.6 helemaal en op p. 7 géén driehoekjes.

4) Leeskwartiertje Lees alle groene kaders op p. 24, 25, 26 en 27 in je werkboek taal C-deel.

5) W.O. en Nederlands, neem nu p. 24 in je taalboek C. Lees de kader voor de 2de keer en beantwoord de bijhorende vragen. Doe zo verder tot en met p. 27. Eigenlijk deed je nu taal én WO in 1 les.

6) En we zullen doorgaan met kabage want ik merk zelfs beterschap. Doorloop weer alle stappen (Google- kabage-6de leerjaar-taal-werkwoorden vervoegen-tegenwoordige tijd) en neem de volgende reeks. Los op. Klik op nakijken. Neem een foto van dat scherm en mail het mij.

7) Tijd voor een korte pauze!

8) Laatste opdracht: neem je werkwoordenblok op p. 17 en los dit blaadje op.

9) Controleer jezelf (neen, afschrijven zal jou niet helpen) met de sleutel op p. 49. Verbeter met groen. Neem van jouw verbeterd blad een foto en mail mij door.

10) Klaar! Doe dan nu iets dat jou helemaal ontspant. Ben wel benieuwd wat dat is, maak er eens een foto van voor mij!


Flink gewerkt!

Liefs

juf Priscilla


Maandag 26 april 2020 om 6:30

Goeiemorgen lieve meisjes en jongens

Goeiemorgen beste ouders


Wat ben ik blij dat we over een dikke 2 weken mekaar terug zullen zien. De voorbereidingen zijn nog volop bezig, ik houd jullie zeker op de hoogte.

Sommigen overtreffen zichzelf en zijn zo goed bezig. Proficiat daarvoor, niets maakt mij meer happy! Anderen moeten dringend strenger worden voor zichzelf en regelmaat brengen in hun dagelijks functioneren. Nog anderen werken nog steeds té nonchalant en moeten beter de opdrachten begrijpend lezen.

Maar, we komen er wel samen doorheen! Daar moet iedereen blijven in geloven!

Via deze weg wil ik ook alle ouders bedanken voor hun dagelijkse betrokkenheid. De leerlingen moeten wel degelijk zelfstandig aan de slag, maar wat aanmoediging en een kleine controle kunnen wonderen doen. Merci daarvoor!

Wat verwachten we vandaag van jullie?

1) Les 164 is een herhalingsles voor cijferen. Dat is een goede oefening om te zien hoe ver je staat. Neem je neuzeneuze-boekje erbij op p. 47, 48 en 49 om te controleren hoe je tewerk moet gaan. In les 133 hebben jullie goed geoefend op het delen. Om die reden mag je alleen p. 70 maken (géén driehoekjes). Je maakt dus op een cursusblad 5 cijferoefeningen, netjes en met een meetlat. Let op de komma!

2) Maak een foto van je cursusblad en mail mij. Ik verbeter zelf, zorg dus dat het leesbaar is voor mij.

3) Mevr. Dubourg zal haar opdracht Frans voor maandag eveneens doormailen. Doe je best!

4) Les 139 is een leuk tussendoortje. Je moet alleen oefening 4 én 5 maken. Voor oef. 4 is het woordje wijzerzin (dus in de richting van de klok) belangrijk en je moet dus 2 of 3 blokken opnieuw kleuren, nadat je 90° gedraaid hebt. Bij oefening 5 moet je 2 kruisjes zetten.

5) Mail door om de sleutel te krijgen.

6) Leeskwartiertje. Wie geen boeken meer heeft, kan blijkbaar wel een pakket bestellen en ophalen. Zoek het even op bij Predikheren, bibliotheek, Mechelen wat je daarvoor precies moet doen.

7) Spelling, google kabage, 6de leerjaar, taal. Dan scrol je door naar werkwoordvormen oefenen verleden tijd, stam + te(n), reeks 33. Zorg dat je de juiste reeks maakt.

8) We sluiten af met Bingel. Kijk maar welke taken ik voor jou heb klaargezet.


Voilà dat is het voor vandaag. Wie goed op tijd begint en geconcentreerd werkt, zal maximum 3 uur aan het werk zijn. Volgens mij lukt dit zelfs op 2 uur.

Hopelijk geeft dit wat moed aan jullie!

Liefs, juf Priscilla


Vrijdag 24 april 2020 om 6:30

Goeiemorgen meisjes en jongens

Voor vandaag zullen we het overzichtelijk houden, want jullie geraken misschien wat vermoeid?…

Weet dat het vandaag de LAATSTE dag is om je digitaal aan te melden voor de secundaire school.
En nu… het nieuws waarop iedereen zit te wachten……tromgeroffel…..spannend muziekje……

Het was Jolien die de fout het eerst mailde naar meester Bruno. Dat verdient dus een koffiekoek Jolien! Ik ben fier op jou!

 Wat verwachten we vandaag?

1) Bekijk via You Tube, Zo gezegd, zo gerekend 6 gelijkvormigheid.

2) Alles begrepen?

– Ja? Ga door naar les 135 (sprong 11)

– Neen? Stel je vraag!

3) Maak les 135 (nummers 1, 2, 3, 4 en 5 ZONDER driehoekjes tenzij je van geen ophouden weet)

4) Leeskwartiertje: Lees tekst A (p. 12), B (p.14) en C (p.15)

5) Eet een stukje fruit 

6) Maak nu voor taal de opdrachten op p. 13, 14 en 15.

7) Ga opnieuw naar KABAGE.be – 6de leerjaar- TAAL- werkwoordvormen oefenen- VT- reeks 318) Los op – Druk op nakijken – Neem een foto van het scherm – Mail naar mij.

Omdat het vrijdag is, wil ik het hierbij graag laten. Maar, gisteren kreeg ik niet van iedereen de gevraagde taken. Breng dat vandaag nog in orde.

Wie in het weekend vrijblijvend een experimentje wil doen, ga eens kijken bij Ketnet – Superbrein – Proefje 7.

Wie een showke wil opvoeren, stuur het mij zeker door! Dat wil ik voor geen geld missen.

Als jouw creatieve samenvatting van “De koning van Katoren” nog niet afgewerkt is, zorg dan dat het dit weekend klaar is alsjeblief!

En nu de riem eraf, want het is weekend!

Aan de ouders en kinderen die vandaag met de ramadan starten, wens ik goede moed en een aangenaam samen-zijn met jullie gezin.

Heel graag tot maandag!

Geniet van je gezin, blijf in je kot en heel graag tot maandag!
Dikke kus!

juf Priscilla


Donderdag 23 april 2020 om 7:45

Goeiemorgen meisjes en jongens

Als alles naar wens is verlopen, zou ieder van jullie gisteren een pakketje ontvangen hebben. Daardoor kunnen we jullie nu in de nieuwe werkboeken laten verder werken.

Ondertussen hebben jullie via Youtube naar de filmpjes van “Zo gezegd, zo gerekend” gekeken om de leerstof te herhalen van de Romeinse cijfers en  de volgorde van bewerkingen. Hierop oefenden jullie ook al via Bingel.

Klaar dus om aan de slag te gaan met les 136 en les 137!

Toch vond meester Bruno een uitdaging voor jullie. Hij mailde mij een gevonden fout door in het filmpje van de Romeinse cijfers! De eerste leerling die in een mailtje naar meester Bruno (bruno.trogh@umbasis.be) omschrijft waar de fout zit en hoe het dan wel juist is, krijgt van mij bij de heropstart van de school een… zelfgekozen koffiekoek (en als je dat niet lust, kunnen we wel iets anders regelen). 

Op donderdagavond maakt hij de winnaar bekend!

Wat verwachten we van jullie vandaag?

1) Voel je je nog onzeker, herbekijk dan beide filmpjes en ga ondertussen op zoek naar de uitdaging van meester Bruno!

2) Neem les 136 en maak oefeningen 1- 2 en 3 (zonder driehoekjes, tenzij je je verveelt en met plezier ook driehoekjes maakt!)

3) Maak een foto en je krijgt de sleutel. Verbeter met groen.

4) Neem les 137 en noteer bovenaan “Het veulen draaft op en af”. Als deze zin als Chinees klinkt, herbekijk dan eerst het filmpje over de volgorde van bewerkingen. Nadien maak je alle oefeningen ZONDER driehoekjes.

5) Maak een foto en je krijgt de sleutel. Verbeter met groen en leer uit gemaakte fouten.

6) Zoek in jouw zakje naar 2 werkbladen:a) “Wat gebeurt er bij meisjes?”  b) “Wat gebeurt er bij jongens?” Lees deze papieren aandachtig, ze passen bij het filmpje van KLAAR dat je al bekeken hebt in een vorige dagopdracht.

7) Maak van beide bladen een mindmap OF een samenvatting (in zinnen dus).

8) Als kwartierlezen, neem je je werkboek C van TALENT op p. 5 tot p. 9. Lees de 4 tekstdelen.

9) Voer nadien de bijhorende opdrachten uit (opgelet: oefeningen 12 en 13 NIET)

10) Maak foto’s en je krijgt de correctiesleutels.

11) Verbeter nauwkeurig!

12) Morgen is het de deadline van de verplichte muvo-opdracht. Werk hieraan verder en mail het door naar meester Koen of juf Els.

Nadien ben je klaar. Morgen krijg je nog een opgave rond het vervoegen van werkwoorden in de VT.

Voor vandaag is dit meer dan voldoende. 

Tot slot wil ik jullie omhelzen voor de leuke foto’s en video’s die ik gekregen heb met het “waarom-moet-ik-mijn-handen-wassen-experiment ” daarop vastgelegd. Ik was een trotse juf.

Bedankt! Ga ervoor!

Liefs
juf Priscilla


Woensdag 22 april 2020 om 8:05

Dag jongens en meisjes van 6A

Vanaf morgen ben ik ook regelmatig beschikbaar voor het groepje leerlingen waarmee ik in de klas ook regelmatig werk. Ik weet van juf Priscilla dat jullie het fantastisch doen. Daar heb ik echt bewondering voor want het zijn toch moeilijke tijden. Echt knap van jullie! 

Volhouden hé en tot gauw.
Groetjes
meester Bruno 


Woensdag 22 april 2020 om 8:00

Beste meisjes en jongens

De dagtaak van dinsdag verliep opmerkelijk vlotter dan die van maandag. Misschien moesten jullie gewoon even aanpassen? Een knuffel van mij voor jullie inzet!
Vandaag komt een collega bij jou thuis langs met een materiaalzakje. Let dus op de bel!

Ik vond een goede website voor het maken van vele werkwoordoefeningen. Ik vind dat jullie het vormen van werkwoorden onder de knie moeten krijgen vooraleer je naar de secundaire school gaat. En ja, oefening baart kunst, zegt het spreekwoord. Dus zal ik regelmatig zo’n oefening in de dagtaak stoppen. Je zal zien dat dat hoe langer, hoe beter zal lukken. Gevolg? Uiteindelijk zal het zelfs leuk worden!

Volg hier goed mijn stappen:

1) Typ in google: kabage.be 6de leerjaar taal

2) Klik op de eerste link

3) Scrol naar beneden tot je ziet “werkwoordvormen oefenen 6de leerjaar”

4) De eerste gele balk omvat “Tegenwoordige tijd”

5) Klik daar op gemengde reeks 4.

6) Vul die 25 zinnen in en gebruik daarbij je werkboek spelling op p.128.

7) Klik op nakijken. STOP Neem nu een foto van dit scherm en mail mij deze door.

Volgende keer doen we hetzelfde, maar kiezen we voor VT. Zo word je vast een expert!

Vervolgens ga je naar You Tube en typ je daar: “Zo gezegd, zo gerekend, 6 gelijkvormigheid.” Dit filmpje is een goede voorbereiding op les 135 van werkboek D. De oefeningen hoef je nog NIET te maken. Bekijk het filmpje en noteer belangrijke dingen op een blaadje.

Ook mevr. Dubourg mailt vandaag een nieuwe dagtaak. Maak die zorgvuldig.


Als laatste opdracht (W.O.) mogen jullie een heus experiment uitvoeren! Het wordt een mooie, zonnige dag, dus ga gerust buiten aan de slag. Terwijl je bezig bent, maak je een foto.

Ga naar Google en typ daar: Video: met dit trucje leg je kinderen uit waarom ze hun handen moeten wassen. Zo kom je terecht bij een filmpje. 

1) Bekijk het eerst

2) Doe het dan ZELF

3) Neem een foto van jouw opstelling

4) Mail mij door en vertel erbij wat je ervan vond.


Je gaat dit vast geweldig vinden! Veel succes!

Tot slot lees je nog een kwartier en dat mag gerust vanavond in je bedje!

Dikke kus (corona-vrij)

juf Priscilla


Dinsdag 21 april 2020 om 8:15

Goeiemorgen meisjes en jongens

Sommige klasgenoten hebben mij zwaar teleurgesteld gisteren. Hopelijk zetten zij dat vandaag recht. Anderen heb ik proficiat kunnen wensen met hun werk en nog anderen hebben wat moeten zoeken, maar zijn er uiteindelijk toch geraakt, want jullie zouden het al moeten weten: “Wie werkt, wordt beloond, altijd.”

Vandaag een nieuwe dag met nieuwe kansen:
1) Sommigen moeten nog dingen van gisteren in orde brengen (bijvoorbeeld verbeteren of iets opnieuw maken). Daar begin je EERST mee.

2) Ook de taak van mevr. Dubourg moet vandaag afgewerkt worden.

3) Ga naar YT en typ “Zo gezegd, zo gerekend 6 Romeinse cijfers” bekijk dit filmpje en maak dan de Bingeltaak. Doe dit met pen en papier.

4) Ga naar YT en typ “Zo gezegd, zo gerekend 6 volgorde van bewerkingen” bekijk dit filmpje en maak dan de Bingeltaak. Doe dit met pen en papier.

5) Lees een kwartier.

6) Ga naar Google en typ KLAAR: Waarom je plots overal haar krijgt. Dit filmpje is een mooie voorbereiding op ons nieuw WO-thema dat ik hopelijk nog “live” kan geven! Bekijk de uitzending van KLAAR (VRT NWS) en mail mij één vraag rond de puberteit door waar je mee zit of waarover je graag wil praten. Ik beloof alles op te lijsten en samen met jullie in de klas te bespreken.

7) Tot slot waren de oefeningen rond het vervoegen van werkwoorden niet echt een succes. Om die reden heb ik als Bingeltaak daarover nog een oefening klaargezet. Niet gokken, neem je spellingweter op p. 128 erbij.

Zo, dat is het voor vandaag!

Goede moed en doe je best!

juf Priscilla


Maandag 20 april 2020 om 11:05 (met taak Frans update)

Goeiemorgen 6de klassers van de A-klas

Hopelijk heeft iedereen als een roosje geslapen, zodat jullie monter en fit aan de dagtaak kunnen beginnen!
Wat doen jullie dan op maandag 20 april 2020?

1) Print deze mail af en leg hem bij jou op je werkplek.

2) Ga naar Bingeltaken. Bekijk daar de filmpjes die klaar staan in verband met werkwoorden. Leg ook spellingweter 43 in de werkboek spelling op p.128 open. Is alles duidelijk? Neen? Stuur mij een mailtje met je vraag. 

Ja? Neem dan je werkboek spelling op p. 87 en maak deze pagina. 

Klaar? Maak een duidelijke foto en verstuur naar de juf. Je krijgt de sleutel. LEER UIT JE FOUTEN. 

Ga dan naar p. 88 en maak deze pagina. Kijk goed wat er gevraagd wordt: t.t. of v.t., vergeet niet het onderwerp geel te kleuren en de pv. te onderstrepen. Gebruik spellingweter 43 op p. 128. Doe je best, NIET gokken.

Klaar? Maak een leesbare foto en verstuur naar mij. Je krijgt de sleutel, verbeter met groen gemaakte fouten.

Deed je het goed? Joepie!

Was het niet ok? Juf zet voor jou op dinsdag een extra Bingeltaak in verband met werkwoorden klaar. 

Voilà dat is de manier waarop we werken, je krijgt dus snel feedback. Maar uitstellen is niet meer mogelijk.

3) Je maakt voor mij 3 cijferoefeningen op een cursusblad, netjes dus, werk met een meetlat. Wie een fout maakt, wordt door mij gecorrigeerd en maakt de oefening opnieuw. Zo gaan we verder tot alle oefeningen juist zijn.

Stap 1: werk de komma weg in de deler. 

Even oefenenn370,5 : 2,46 = ?

dat wordt 37 050 : 246 = ?

nog eentje 97,075 : 2,5 = ?

dat wordt 970,75 : 25 = ?

Begrijp je dit niet? Stel mij via mail jouw vraag. Is dit duidelijk? Dan kunnen we verder.

Stap 2: Kijk in de opgave, wat wordt er gevraagd?

werk tot op 0,1 nauwkeurigmaak dan de deling tot één cijfer na de komma, opgelet noteer de rest ook juist.

werk tot op 0,001 nauwkeurigmaak dan de deling tot drie cijfers na de komma, noteer ook de rest in d.

Heb je dit begrepen?

Dan kan je aan de slag. Neem een cursusblad.

Stap 3: Maak nu de 3 volgende delingen op een cursusblad.

a) 250,25 : 0,43 = (tot op 0,1 nauwkeurig)

b) 0,49 : 4,5 = (tot op 0,001 nauwkeurig)

c) 82,6 : 3,5 = (tot op 0,1 nauwkeurig)

Volg de stappen zoals hoger uitgelegd en maak de delingen.

Stap 4: Maak een foto en mail me

Stap 5: Verbeter eventuele fouten

Was het goed? Joepie!

Maakte je vele fouten? Je krijgt enkele nieuwe delingen.

4) Maak de opdracht van mevr. Dubourg.

5) Lees een kwartier.

Dit is jullie taak voor maandag en dat zal gemiddeld 3 uur werk van jou vragen. Om 19 uur willen we graag afronden, aan de slag dus.

Zorg dat ik fier kan zijn op jou en lees heel aandachtig.

juf Priscilla


Liefste leerlingen
Hier vinden jullie de dagtaak van Frans. 

Met vriendelijke groeten
Mme Dubourg


Zondag 19 april 2020 om 14:30

Dag schatteboutjes

Hopelijk kon iedereen wat genieten van de paasvakantie ondanks de corona-toestanden! Woensdag mag je bezoek verwachten van een collega. Hij of zij zal bij jou thuis aanbellen en een zakje aan de deur afleveren met daarin nieuw werkmateriaal voor de komende periode. Opgelet, als je niet open doet, wordt het zakje weer naar school meegenomen en zal je opgebeld worden om opnieuw af te spreken. 

Ondertussen starten we al terug op, kwestie van het werkritme te behouden. Meester Peter en ik bemerkten dat sommige leerlingen nog moeite ondervinden met het plannen van hun werk. In die zin passen we onze aanpak een beetje aan. Vanaf nu krijg je dagopdrachten in plaats van weekopdrachten. Zo kunnen wij korter op de bal spelen en weten jullie precies wat we verwachten en welke taken je die dag sowieso moet afwerken. Ok?

Om te vermijden dat meester Peter en ik onze laptop mee naar de keuken moeten sleuren om tijdens het koken te zien wat jullie nog doorsturen, zouden we willen vragen om de dagtaken door te mailen ten laatste om 19 uur. Wij vinden dat jullie dan voldoende tijd hebben gekregen en ook voor ons is het aangenaam om op dat moment onze dagtaak te kunnen afsluiten. Kunnen we dat afspreken?

Tot slot meisjes en jongens begrijpen we volledig dat het thuiswerk door corona een zeer vreemde, nieuwe situatie is voor iedereen. Om die reden gaat het voor ons niet over punten, dat zou ongepast zijn. Wat ons wel interesseert is de manier waarop jij met die situatie omgaat. Lees je voldoende de opdracht? Ga je nauwkeurig te werk? Stel je vragen over iets dat niet duidelijk is? Leer je uit je fouten? Houd je je aan de gemaakte afspraken? Lever je “rap rap” werk af?  Al die vaststellingen nemen we wel mee in onze beoordeling. We willen een positief proces zien, een tiener die toont dat hij of zij klaar is om naar de secundaire school te gaan. Uiteindelijk gaat het over werkhouding, attitude en intrinsieke motivatie. En dat alles is nog veel belangrijker in je verdere loopbaan dan punten.

Morgenvoormiddag ontvangen jullie dus de dagplanning voor maandag 20 april 2020. Ik hoop dat jullie weten dat wie nauwkeurig werkt daarvoor ook beloond wordt, want je werk is dan klaar. Wie nonchalant werkt, krijgt extra opdrachten tot het juist is.

Mevrouw Dubourg stuurt haar opdrachten voor jullie door op 2 vaste weekmomenten: op maandag en woensdag, maar we zorgen alleszins dat het haalbaar blijft.
De bedoeling is dat jullie dagelijks zo’n 3 uur zelfstandig werken voor school. Dat is een gemiddelde natuurlijk. Daarbij is het kwartierlezen niet meegerekend en ook daar rekenen we op! Weet dat de muvo-leerkrachten voor de vakantie  één verplichte taak hadden opgegeven. Zij verwachten die opdracht van jullie te ontvangen ten laatste op vrijdag 24 april. Stel dat niet uit, jullie kregen immers al een verlenging!

Ook de leesopdracht van de Koning van Katoren is klaar als jullie terug naar school komen, maar dat weten jullie reeds van vrijdag 13 maart.

Komaan meisjes en jongens samen kunnen we deze periode aan!
Veel liefs en heel graag tot morgen! Dan vliegen we erin!
juf Priscilla

P.S. Mag ik nog vragen dat jullie mij een bevestiging sturen dat jullie dit alles zeer aandachtig gelezen hebben en akkoord gaan met de inhoud? Bedankt daarvoor! En voor straks: slaapwel…


Vrijdag 3 april 2020 om 18:55

Beste ouders
Beste meisjes en jongens

Het voelt een beetje “vreemd” aan, maar morgen start inderdaad de paasvakantie. Er worden geen nieuwe taken/opdrachten gegeven, maar sommige leerlingen dienen nog wel wat af te werken omdat ze iets te laat in actie schoten of omdat hun planning nog niet op punt stond. De bingeltaken staan open tot 7 april, ik controleer op 6 april en wie dan nog niet klaar is, krijgt een verlenging. Ik wacht ook nog voor sommigen op de herhalingsles van sprong 10. Zorg ervoor dat de herhalingslessen van sprong 8,9 en 10 goed gecorrigeerd worden én vooral leer uit je gemaakte fouten. Want dat is het belangrijkste voor mij!Ik kreeg nog niet van alle klasgenoten de werkbladen van spelling.
In het mailtje van dinsdag 31/03 kan je perfect nalezen welke pagina’s allemaal zouden moeten gemaakt zijn.

Wij maken de volgende afspraken voor de vakantie:
1) Lees verder in Koning van Katoren en verwerk elk hoofdstuk van dit boek op een creatieve manier.

2) Denk aan de verplichte muvo-taak van meester Koen en juf Els tegen 24/04. En voor wie zich verveelt: je kan ook voor hen de vrijwillige taak maken. Dat zal mijn collega’s zeker plezieren.

3) Kan je mij nog laten weten of het aanmelden voor de secundaire school is gelukt en welke school voor jou op nummer 1 staat?

4) Lees je graag? Kijk dan eens op je bingelaccount, je vindt daar een icoontje voor de digitale boekenkast. Daarin zit een heel gevarieerd aanbod, waaronder ook de boekjes van TALENT. Als je op de groene knop duwt, wordt de tekst voorgelezen. Dat is heel aangenaam voor de leerlingen die nog moeten werken aan hun leesvaardigheid. Het klokje geeft het leestempo aan, dat kan je zelf aanpassen. Probeer het eens!

5) Ik blijf de hele vakantie via mail bereikbaar. Laat eens iets van je horen/zien (foto?) daar word ik vast blij van!

6) Draag zorg voor elkaar door in je kot te blijven.

Voilà tijd om afscheid te nemen. Ik denk aan jullie en hoop iedereen snel te zien, maar ik vrees voor een mogelijke verlenging na de paasvakantie. We wachten het rustig af en houden jullie zeker op de hoogte.

Zalig Paasfeest!

Dikke kus
juf Priscilla


Woensdag 1 april 2020 om 14:30

Beste leerlingen

Beste ouders

We willen jullie er graag nog eens aan herinneren dat jullie zich moeten aanmelden ( voor 24 april 2020) voor een secundaire school.

Hoe je dat doet, kan je nog eens nalezen in dit documenten:

Van mijn collega-directeur van onze secundaire school kreeg ik nog een filmpje dat ik graag met jullie deel ( misschien heeft niet iedereen de kans gekregen om omwille van de coronamaatregelen de school te bezoeken):

Om er 100 procent zeker van te zijn dat het aanmelden gelukt is, zouden we willen vragen dat je een seintje geeft aan de klasleerkracht als je aangemeld bent ( het zou voor ons ook fijn zijn als je de school die je op 1 gezet hebt ook aan ons doorgeeft). 
Veel succes iedereen.

Heel graag tot binnenkort!

Sven Van Grembergen

Directeur


Dinsdag 31 maart 2020 om 18:30

Dag meisjes en jongens
Zoals beloofd ben ik hier terug met een overzicht van de leerstof die in sprong 10 aan bod komt.
1) Getallenkennis: afronden en schatten   

Het komt erop neer dat het tellen van rijen(aantal wagens in 1 rij, hoeveel personen op 1 rij, hoeveel rijen?) of het maken van groepjes jou kan helpen bij het schatten.

2) vermenigvuldigen met breuken:   

bv. 2 x 2/7= 4/7         4/5 x 12= 48/5 = 9 en 3/5         2/3 x 3/4 = 6/12 = 1/2

3) IP-VP-W-V    zie YouTube Zo gezegd zo gerekend 6, les 42b1

4) verhoudingen: schaal     

door het maken van een verhoudingstabel afstanden berekenen.   

5) het cirkeldiagram, zie NN p.22

6) een breuk delen door een natuurlijk getal: zie NN p.45

7) les 126, ik denk dat de stagejuf deze les gegeven heeft, we hadden het in die les nog over de stippen op een dobbelsteen.

8) TIP bij oefening 1 op p. 95: kijk naar de tekening van de beschermhoes. teken met potlood en een meetlat een rechthoek rond het bovenste deel (net), nadien een kleinere rechthoek rond het handvat. Bereken dan de opp. van beide rechthoeken en tel beiden op. Zet het aantal cm² om in dm². Niet gokken: tabel tekenen!
Zo moet het vast lukken!

Liefs

juf Priscilla


Dinsdag 31 maart 2020 om 17:55

Dag meisjes en jongens

Vooreerst een dikke proficiat voor de toets van sprong 8. Iedereen heeft zijn ingevulde toets naar mij doorgestuurd. Dat maakte mij heel blij!

In dit mailtje maak ik een overzicht van de taken van deze week:

1) Opdracht Frans, mevr. Dubourg mailde jullie maandag haar nieuwe taken. Je kan haar mail hieronder bij maandag 30 maart nog nalezen.

2) Op de website van de school (basisschool Ursulinen Mechelen) bij Nieuws – 6e leerjaar B vinden jullie bij 21 maart een mailtje van juf Els en meester Koen. Daarin wordt één verplichte muvo-opdracht opgegeven en 1 vrijblijvende opdracht. Omdat ik weet dat jullie nog niet stilgezeten hebben, waren de muvo-leerkrachten bereid om het indienen van de verplichte taak uit te stellen naar de eerste vrijdag NA de paasvakantie. Deze taak werd ook al toegelicht tijdens de muvo-les op school, maar lees het hieronder ook nog eens aub!

Hey zesdejaars!
Hopelijk gaat alles goed met jullie en hebben jullie ondertussen een goed evenwicht gevonden tussen het nodige doen voor de school en de broodnodige ontspanning in deze toch wel bijzondere tijden!
Fijn dat er een paar leerlingen de nodige feedback vragen in verband met de presentatie van jouw kunstwerk/ kunstenaar/ kunst. 
We passen onze opdracht (en de deadline) aan, zodat we zeker weten dat iedereen een mooi werkje kan afgeven. (= uitleg over jouw kunstenaar, wat dit met jou doet/waarom je dit zo leuk vindt en een creatieve verwerking hiervan (eigen liedje, tekening, schilderij, rap, gedicht, maquette, …)
.
We verwachten jouw filmpje / powerpoint / een andere manier van presentatie ten laatste op vrijdag 24 april in onze mailbox. Dit is vrijdag van de eerste week na de paasvakantie! Mocht de school terug opengaan na de paasvakantie (en dat hopen wij), spreken we dan verder af. Zo niet, mag je gerust vragen stellen via mail. (Sommigen onder jullie doen dit reeds goed!). Wacht niet te lang met deze opdracht, gebruik ze gerust als ontspanning om meer te weten te komen over de persoon die jou kan raken (meer info: zie bericht op website in nieuws zesde leerjaar: 21 maart).

Succes en veel groetjes: juf Els en meester Koen

3) Probeer te lezen in Koning van Katoren tot en met p.128. Zo moet je dan nog 4 kleine hoofdstukken lezen en bespreken in de paasvakantie, dat is perfect doenbaar. De creatieve taak daarbij is klaar op maandag NA de paasvakantie.

4) Maak deze week herhalingsles 128 van sprong 10. Ik maak vandaag nog een gedetailleerd mailtje over de leerstof dat daarin bevraagd wordt. 

5) Ik zet nog enkele Bingeltaken klaar voor deze week.

6) Je maakte tot nu toe 4 werkbladen in de werkboek spelling. Deze week zorg je dat de volgende pagina’s klaar zijn: p. 67-68-69-71-72-73-75-76-77. Een aantal klasgenoten waren daar vorige week reeds klaar mee.

Zo, dat is het dan.

TIP: Print deze mail af om het overzicht te bewaren. Besef dat we vandaag dinsdagnamiddag zijn.

Je hebt dus geen tijd te verliezen.

Heb je vragen? Aarzel niet om deze aan mij te stellen! 
Veel liefs en goede moed!

juf Priscilla


Maandag 30 maart 2020 om 10:45

Dag allemaal

Wat hebben jullie de afgelopen weken al flink gewerkt voor Frans.

Deze week geen grammatica op het programma, maar wel woordenschat. 
1) Jullie gaan de woordenschat van Unité 25 tot en met 28 inoefenen (groene kaders in Livre p. 38 + 43 + 47 + 51). Via deze link vinden jullie flashkaarten om deze woordenschat gemakkelijker te kunnen studeren: https://www.bookwidgets.com/play/SN4LWM?teacher_id=5769245089595392 

–> Je kan bovenaan klikken op ‘studeer’ of ‘oefenen’. Begin met ‘studeer’. Je ziet het woord in het Nederlands en als je daarop klikt, draait het kaartje zich en zie je de vertaling. Oefen dit eerst mondeling heel goed in. Maak je (bijna) geen fouten meer, dan schrijf je de Franse woordjes terwijl je oefent. Dit zou je kunnen doen met ‘oefenen’. Je kan dan ‘fout’ of ‘correct’ aanklikken. 
Wanneer? Vrijdag 3 april sturen we een ‘test’ naar jullie door. Deze zal uiteraard niet meetellen, maar zal wel een goed beeld scheppen. Heb je voldoende gestudeerd of is er nog werk aan de winkel? Mme Witters en ik krijgen de resultaten van deze ‘test’. Aan de hand van jullie resultaat sturen we nog wat feedback terug. Tegen vrijdag moet dus alle woordenschat gestudeerd zijn!

We verwachten dat jullie de ‘test’ ten laatste zondag 5 april indienen. 

2) Bekijk het filmpje ‘Le Petit Nicolas’ via deze link en beantwoord de vragen: https://www.bookwidgets.com/play/7NU9P2?teacher_id=5769245089595392 

Je mag het filmpje zo vaak bekijken als je wil. We vertaalden de moeilijkste woorden, dus normaal gezien zou alles duidelijk moeten zijn. Nadat je de luisteropdracht gemaakt hebt, dien je deze ook in. Opnieuw zullen we kunnen zien hoe hard jullie gewerkt hebben :). 
Wanneer? Voor zondag 5 april

Indien jullie nog vragen hebben, help ik jullie graag verder! 
Fijne dag en draag zorg voor elkaar

Mme Dubourg


Maandag 30 maart 2020 om 9:05

Beste leerlingen

Gelieve de oefentoets die hieronder staat te maken.

Er zijn 2 manieren:

1. Je print ze uit. Maakt de toets zo goed mogelijk. Scan ze terug in en mail ze me.

2. Je downloadt de toets. Je vult de antwoorden in op je laptop/pc. Je mailt me de ingevulde versie door.

Stuur mij vandaag nog deze ingevulde toets terug!
Succes en gebruik jouw materiaal in plaats van te gokken.
Morgen mail ik de nieuwe opdrachten van deze week.

Liefs
juf Priscilla


Vrijdag 27 maart 2020 om 19:45

Dag liefste klasgenoten van 6A

Alweer is er een week zonder jullie voorbij, het is bijna niet te geloven! Vooraleer we het weekend instappen, maak ik voor jullie een kort overzicht:
1) De lln. die nog niet klaar zijn met de Bingeltaken van deze week heb ik een privébericht gestuurd.

2) Hopelijk vinden jullie het lezen in Koning van Katoren leuk! Ik ben er ook al flink in opgeschoten. Weet dat deze taak moet klaar zijn, na de paasvakantie. Je zou nu ongeveer in de helft van je boek moeten geraakt zijn én de gelezen hoofdstukken creatief samengevat hebben. Zo niet zal het een leesvakantie worden…

3) In de spelling werkboek zou je na deze week reeds 4 bladen moeten gemaakt en doorgestuurd hebben.

4) Les 115 (=herhalingsles sprong 9) is ook klaar en naar mij doorgestuurd.

5) Maandag tussen 8 en 9 uur zet ik voor jullie de TOETS van sprong 8 klaar. Deze toets maak je op de dag zelf en je stuurt de ingevulde versie voor middernacht op maandag naar mij door. Je mag voor het oplossen van die toets ALLE materiaal gebruiken. Ik heb liever dat jullie iets opzoeken en nakijken dan dat je blindelings gokt. Daar heb je niks aan.

Welk materiaal kan je gebruiken?

– de herhalingsles 102, misschien vind je daar soortgelijke oefeningen 

– je Neuzeneuzeboekje

– You Tube Zo gezegd zo gerekend, filmpje over de hellingsgraad

– You Tube: Zo gezegd zo gerekend, filmpje over gemiddelde (5de leerjaar)

– You Tube: Zo gezegd zo gerekend, filmpje over mediaan (5de leerjaar)

– You Tube: Zo gezegd zo gerekend, filmpje over ongelijke verdeling

– You Tube: Marjolein ruimtefiguren

– You Tube: Stéphanie Van Hoe, recht en omgekeerd evenredig

6) De opdrachten voor volgende week stuur ik pas door op dinsdag. Nu moet je je focussen op de toets. Probeer als voorbereiding mijn voorgestelde filmpjes te bekijken.

7) Ik ben wel fier op jullie. Er werd al hard gewerkt en dat stelt mij echt gerust, kijkende naar de toekomst…

Dikke knuffel en tot maandag!
juf Priscilla


Donderdag 26 maart 2020 om 9:15

Dag allemaal
Mag ik jullie vragen om mij apart een mail te sturen en niet te replyen op vorige mails? Op deze manier heb ik een beter overzicht. Ik krijg namelijk ontzettend veel mails binnen en zie soms door het bos de bomen niet meer 🙂
Hierbij vinden jullie nogmaals de taak van vorige en deze week.

Van sommige leerlingen kreeg ik nog steeds de taak van vorige week niet. Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Moest er een probleem zijn, dan hoor ik dat graag. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken!
Verzorg jullie.

Liefs,

Mme Witters


Woensdag 25 maart 2020 om 10:50

Beste leerlingen van 6A en 6B

Gisteren en vanmorgen hadden wij, juf Priscilla, meester Bruno, meester Sven en meester Peter, overleg voor de planning van de komende weken. 

De hoofdbedoeling is om jullie zo goed mogelijk op te volgen en een overzicht te houden op de zaken die nog niet goed lukken. Meester Peter en ik bekijken alle mails, bingeloefeningen en noteren alles op aparte lijsten. We willen dit nog beter uitbouwen, vandaar volgende aankondiging.

Op maandagochtend 30 maart ontvangt ieder van jullie de toets van Sprong 8 in een worddocument. Je maakt deze ‘toets’ zelfstandig en zo goed mogelijk. Je mag eventueel iets opzoeken in je neuzeneuzeboekje, maar het spreekt voor zich dat je geen zakrekenmachine gebruikt voor hoofdrekenen.

Je kan deze toets op 2 manieren maken:

1.) downloaden, invullen, opslaan en daarna mailen naar je leerkracht.

2.) printen, invullen, inscannen en daarna mailen naar je leerkracht.

De resultaten tellen NIET mee, maar wij gebruiken ze om jullie achteraf gericht bij te kunnen werken!

Je stuurt deze oefentoets terug voor dinsdag 31 maart. Indien er zich een praktisch probleem voordoet, kan je ons altijd mailen en zoeken we een oplossing. 

Gezonde Groetjes

Juf Priscilla en meester Peter


Dinsdag 24 maart 2020 om 12:10

Beste meisjes en jongens
Tip van de dag:

1) Bekijk dit filmpje, Stephanie Van Hoe geeft een goede uitleg over ‘Recht en omgekeerd evenredig’.

2) Zoek een plekje in de zon, uit de wind en lees daar in je boek.


Liefs

juf Priscilla


Maandag 23 maart 2020 om 12:45

Beste ouders

Beste leerlingen


Ik vermoed dat het ook voor Bingel zware tijden zijn. ‘s Nachts krijg ik steeds een lijst met gemaakte oefeningen doorgemaild, maar deze nacht kwam er niets binnen. Daardoor heb ik geen zicht op de leerlingen die nog niet 100% klaar zijn.

We spreken wel af dat je eerst de taken van vorige week afwerkt, vooraleer je start met de nieuwe opdrachten. Ik zie aan de ontvangen mails dat alle leerlingen ondertussen in gang geschoten zijn, maar ik bemerk jammer genoeg een groep kinderen die volgens mij in “vakantiemodus” staan en niet beseffen wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Deze opdrachten zijn geen straf, het is een manier om samen verder op weg te gaan. Neem alsjeblief zelf je verantwoordelijkheid op. Mijn mails zijn duidelijk en iedereen kan lezen. Maar jij moet wel de inspanningen leveren, niet jouw ouders, zij zijn er om jou te steunen, niet om jouw werk te verrichten. Ik verwacht een dagelijkse inzet van 2 à 3 uur gefocust werken. Zo krijg je alles op tijd klaar, zonder smoesjes.

Wat verwacht ik vandaag van jullie?

Maken van alle opdrachten die reeds klaar moesten zijn! Namelijk:


Wat verwacht ik deze week van jullie?

Komaan meisjes en jongens! Doe dit alles vooral voor jezelf! 

Heb je nog vragen? Stel ze dan.

Heb je geen zin? Begin eraan, elke dag op een vast tijdstip.

Begrijp je iets niet? Zoek het dan op! Ga kijken bij YT “Zo gezegd, zo gerekend”, de website Xnapda, neuzeneuzeboekje,…

Ben je flink bezig? Proficiat en wees vooral fier op jezelf!

Een laatste tip? Print deze mail af en leg op je bureau.
Groetjes

juf Priscilla


Zaterdag 21 maart 2020 om 10:15

Lieve leerlingen van het zesde leerjaar

Hopelijk gaat alles goed met jullie?

Tijdens deze bijzondere coronaweken geven wij jullie twee muvo-opdrachten. De eerste is verplicht en reeds besproken tijdens de laatste korte muvoles, de andere is vrijblijvend en gaat over de vredesposter!

Jullie mogen ons altijd vragen stellen, foto’s/filmpjes doormailen. Gebruik telkens beide emailadressen, zodat we dubbele communicatie kunnen vermijden: els.schobben@umbasis.be en koen.schiepers@umbasis.be

Groetjes

Juf Els en meester Koen
 

Het resultaat willen we graag, ten laatste op vrijdag 3 april in onze mailbox. 

Inhoud: je maakt een (creatieve) presentatie van een muzisch persoon/ activiteit die jou kan inspireren/ waar jij fan van bent. Tijdens de les maakten wij een hele oplijsting van beroepen/muzische onderdelen/personen die je hiervoor zou kunnen gebruiken.

Iedereen heeft toen een persoonlijk idee op een kaartje afgegeven. Deze ideeën zijn goedgekeurd. Ga op onderzoek uit en laat ons en jouw medeleerlingen via een leuke presentatie zien wat deze kunst juist is en waarom jij dit juist gekozen hebt. Gebruik beeldmateriaal / zoek filmpjes op / maak er een tekening over / rap zelf een liedje / maak zelf deze muzieksoort / probeer zelf een broek te ontwerpen / … De mogelijkheden zijn eindeloos. Hoe creatiever, hoe beter. Dit is niet alleen leuk om te zien voor ons en jouw medeleerlingen, maar kan ook een creatieve invulling zijn voor de lange tijd die we nog binnen moeten zitten.

Succes!

Michel heeft laten weten dat de jury zich ook aanpast aan deze coronatijden. Ze hebben de wedstrijd een andere datum gegeven en hebben een momentje doorgemaild waarop ze de vredesposters komen ophalen. Dit zal op vrijdag 24 april plaatsvinden.
Dus: alle leerlingen die zich hadden opgegeven om de vredesposter te maken (en dat waren er best veel!). Werk hier gerust rustig aan verder. Stel gerust jouw vragen via mail en maak er een prachtig, creatief werkje van! Na de paasvakantie verzamelen we deze werkjes en dan geven we ze op vrijdag 24 april aan Michel!

Succes!


Vrijdag 20 maart 2020 om 18:00

Beste meisjes en jongens van mijn klasje

Ik ben zo blij dat iedereen nu gestart is! En ja, ik heb mijn werk met het opvolgen van jullie mailtjes, maar ik doe dat graag en het stelt mij gerust te weten dat de hele klas betrokken is. Voor wij het weekend ingaan, wil ik jullie graag nog een laatste update meegeven. Ik hoop dat het jullie lukt om de volgende zaken tegen maandag af te werken. De meesten zijn nu al klaar of deden al tevéél!

1) Herhalingsles sprong 8    

De helft daarvan maakten wij al in de klas, zoek eerst een instructiefilmpje over de nieuwe leerstof vooraleer je daarmee aan de slag gaat.

2) Bingeltaak wiskunde over sprong 8.    

Als je een tekort behaalt als score op een oefening, hermaak die dan alsjeblief! De klemtoon ligt immers op begrijpen. 

3) Bingeltaak W.O.     

Ik kreeg al positieve reacties op deze taak. De meesten vinden dit wel boeiend. Toch zag ik dat de score voor “de stappen van een experiment” laag ligt, hermaak de oefening dan aub!

4) Bingeltaak Talent     

Hier hoef je alleen maar instructiefilmpjes te bekijken. Dat is een goede herhaling van de geziene leerstof.

5) Opdracht Frans van mevrouw Dubourg

6)  Lezen in “Koning van Katoren”, best tot en met p.46 geraken, minstens tot p. 30.

7)  Maken van een vaste dagplanning met daarin wanneer werk, speel, ontspan je?    

Alleen nog te ontvangen van Maecy, Hamza, Salahdin en Thalia.

8)  Leren uit gemaakte fouten, dat blijft het hoofddoel.

Dikke merci aan jullie allemaal, ook aan de papa’s en mama’s om mee een oogje in het zeil te houden.

Maandagnamiddag horen jullie opnieuw van mij.

Heel graag tot dan!

juf Priscilla


Dinsdag 17 maart 2020 om 15:00

Dag meisjes en jongens van 6A

Wat een heerlijk weertje buiten! Ik hoop dat jullie met de “Koning van Katoren” in de zon kunnen lezen, heerlijk is dat!

Ondertussen is het mij gelukt om een aantal taken VOOR DEZE WEEK klaar te zetten op Bingel.
Ik heb voor jullie geselecteerd:

a) W.O.:een taak die jullie algemene kennis bijspijkert. Dat is wel belangrijk aangezien ze net die onderdelen bevragen op het einde van het schooljaar. 

b) Wiskunde: een taak met oefeningen rond sprong 8. In totaal zullen deze oefeningen een uur van jullie tijd vragen.

c) Nederlands: een taak met oefeningen rond thema 5. Dit kost een half uur tijd van jullie.

Geniet van de zon, dat is goed voor jullie vitamientjes.

Lieve groeten
juf Priscilla


Maandag 16 maart 2020 om 16:04

Beste meisjes en jongens van 6A
Vandaag werd Bingel overbelast. Daarom is het mij niet gelukt om taken klaar te zetten. Ik doe morgen een nieuwe poging…

juf Priscilla


Maandag 16 maart 2020 om 09:40

Goeiemorgen meisjes en jongens

Wat verwachten wij deze week van jou?
1) Graag een dagplanning mailen, zodat je kan werken volgens een vast patroon. Ik mocht zo’n planning al ontvangen van 7 klasgenoten, bedankt daarvoor!

2) Maak de herhalingsles van sprong 8 en mail mij een foto daarvan door. Susanna deed dit al: proficiat! Zij kreeg al de sleutel. Op basis van haar fouten kan ze remediërende oefeningen maken in de voorgaande lessen van sprong 8. Zo leert ze uit haar fouten.

3) Mevr. Dubourg plaatste oefeningen op Bingel voor deze week. Daarmee kunnen jullie meteen aan de slag. Negen klasgenoten deden dit al: prima

!4) Lees ELKE dag en werk aan je creatieve opdracht van “Koning van Katoren”.

5) Na de middag zet ik voor jullie taken klaar op Bingel, voor deze week.

6) Doe ook wat spelling (2 pagina’s). In de eerste brief van meneer Peter krijg je een opsomming van welke pagina’s je kan maken. 

7) Houd de moed er in, ik ben er voor jullie!


Alle liefs
juf Priscilla


Zaterdag 14 maart 2020 om 12:41

Beste ouders

Beste meisjes en jongens

Het waren 2 hectische dagen om de week af te sluiten!

Ik vind het jammer dat we geen afscheid konden nemen, want ik zal jullie echt wel missen de komende weken. Hopelijk kunnen we nauw mailcontact houden.
Ja, we vragen inderdaad van jullie om de komende weken niet als extra vakantie te beschouwen, maar dagelijks voor school te werken. Probeer voor jezelf een vast patroon uit te werken. Een dagindeling waarbij je telkens op één of twee dezelfde momenten voor school aan het werk bent. Dit is echt nodig. We moeten ons einddoel voor ogen houden, namelijk het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het 6de leerjaar. Meester Peter stelde in overleg met mij vrijdag nog een brief op. Je vindt hem in hier.
Ik vroeg aan mevr. Dubourg om voor jullie taken voor Frans klaar te zetten op Bingel. Weet dat je daar ook alle teksten en nieuwe woordenschat kan beluisteren voor een correcte uitspraak.
Op mijn Bingeltaken zal je tot maandag moeten wachten. Door het gebruik van een MacBook lukt het mij van thuis uit niet om op Bingel in te loggen als leerkracht. Vervelend. Ik zoek daar zo snel mogelijk een oplossing voor. Maandag ga ik sowieso naar school, zodat ik op de klascomputer aan de slag kan. Uiteraard moet je daarop niet zitten wachten. Je kan al perfect aan de slag. Lees in je boek, werk aan de creatieve opdracht en maak al oefeningen in jullie werkboeken. Wie boeken vergeten is op school, kan die gewoon daar ophalen. Stuur mij dan wel eerst een mailtje wanneer je dat wenst te doen. Dan kan ik dat met juf Jasmine afspreken en worden de toezichters van die dag op de hoogte gebracht.


Wat verwacht ik concreet van jullie?

1) Ga dit weekend al aan de slag.

2) Maak een vaste dagplanning en houd je daaraan!

3) Stuur mij jouw dagindeling door.

4) Maandag krijg je de eerste Bingeltaken, maar daar hoef je niet op te wachten!

5) Wie een pagina in een werkboek gemaakt heeft, stuurt mij daarvan een foto. Ik zorg dan zo snel mogelijk voor een foto van de verbetersleutel. ‘s Middags en ‘s avonds controleer ik mijn mail en probeer ik alle mailtjes van jullie te beantwoorden. Zo krijg je snel feedback en behoud ik wat controle.

6) Wees streng voor jezelf, toon mij dat je de juiste werkhouding te pakken hebt!

7) Maak jezelf niets wijs, het gaat niet vanzelf in orde komen: jij hebt de touwtjes in handen en ik zal jullie steunen.

8) Heb je vragen, is iets niet duidelijk: mail mij.


Komaan meisjes en jongens, we gaan er samen voor!

Veel liefs
juf Priscilla