Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Schoolrijpheid voor de 3de kleuterklas

  • 1 maart 2023
  • 3de kleuterklas

Aan de hand van filmpjes leggen de leerkrachten van de 3de kleuterklas het project ‘schoolrijpheid’ uit.

Op het einde van dit schooljaar zal uw kleuter normaal gezien de overstap maken naar het 1ste leerjaar. Om zowel onze kleuters als de ouders hierop voor te bereiden, organiseren we elk jaar een project dat ‘Schoolrijpheid’ heet.

Hieronder kan u enkele filmpjes vinden die uitleggen wat wij onder schoolrijpheid bedoelen.

Op woensdag 8 maart 2023 kan u een bezoek brengen aan de klas van uw kleuter, en kan u aansluitend ook een kijkje nemen in een klas van het eerste leerjaar.

ndien jullie nadien nog vragen hebben, dan staan onze coördinatoren klaar voor u. Zowel juf Lieselotte, coördinator kleutersschool als meester Koen, coördinator lagere school staan klaar voor u.

Heeft u nadien nog vragen over uw eigen zoon of dochter, dan mag u altijd een mailtje sturen naar de zorgcoördinator (jasmine.lauwers@umbasis.be) en dan maken we een verdere afspraak voor de individuele vragen over uw zoon of dochter.

We hopen jullie met zoveel mogelijk te mogen verwelkomen!

Vriendelijke groeten

juf Kelly, juf Ann, juf Lieselotte, meester Koen, juf Jasmine & meester Sven

1) Filmpje van Klasse

2) Wat is schoolrijpheid?

3) Taalontwikkeling: 

A. Alles is taal

B. Lezen is leuk

4) Denkontwikkeling

A. Natuur en techniek & Mens en samenleving

B. Voorbereidend rekenen

C. Puzzelen

5) Socio-emotionele ontwikkeling

A. Sociale ontwikkeling

B. Emotionele ontwikkeling

6) Grove en fijne motoriek

7) Werkhouding

8) Overgaan naar het 1ste leerjaar

9) Afsluiten en vragen