Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Vragen en antwoorden uit het online info moment voor Ouders

 • 27 januari 2021
 • Onthaalklas
 • 1ste kleuterklas
 • 2de kleuterklas
 • 3de kleuterklas
 • 1ste leerjaar
 • 2de leerjaar
 • 3de leerjaar
 • 4de leerjaar
 • 5de leerjaar
 • 6de leerjaar

Een oplijsting van de vragen en antwoorden tijdens het online info moment kan je hier lezen.

Dankjewel voor jullie talrijke opkomst voor dit eerste online info moment op 26/01/2021. Tijdens het info moment gaf de school uitleg over:

Ouders kregen de gelegenheid om vragen te stellen. Alle vragen en antwoorden lijsten we hieronder voor jullie op. Kon je het info moment niet bijwonen, of zit je toch nog met vragen of bedenkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen:

Vragen en antwoorden uit het Online Info Moment voor Ouders (26/01 – 19u en 20u)

VRAAG: Waarom was er geen overleg met leerlingen en ouders voor het invoeren van de mondmaskerplicht in het 5de en 6de leerjaar?

ANTWOORD: Dit was geen evidente beslissing maar die werd weloverwogen genomen (door de taskforce). Dit gebeurde op overkoepelend niveau (de KITOS scholengroep) en de beslissing is van toepassing voor de 9 basisscholen van de KITOS groep. Er was sowieso al een verplichting vanuit de overheid om gedurende 10 dagen een mondmasker te dragen in het 5de en 6de leerjaar voor elke situatie waarin een leerling ziek naar huis wordt gestuurd.

VRAAG: Wat met de mondmaskerplicht voor 5de en 6de leerjaar tijdens de speeltijd en tijdens de lunchpauze bij het eten?

ANTWOORD: Ook op de speelplaats wordt het mondmasker gedragen. Tijdens het eten wordt het mondmasker vanzelfsprekend afgezet. Kinderen zitten wel op een vaste plaats en hier wordt rekening mee gehouden bij de risico-inschatting in geval van een besmetting (bv: kinderen die dicht bij elkaar zitten worden sneller ingeschat als hoog risico contact).

VRAAG: Worden we op de hoogte gebracht als er een besmetting is in de klas van ons kind?

ANTWOORD: Ja, indien het besmette kind in contact is geweest met de kinderen van de klas word je hiervan op de hoogte gesteld volgens het geldende protocol. Normaal gezien word je dan gecontacteerd door het CLB. Momenteel gebeurt de communicatie in sommige gevallen door de school zelf (wegens overbevraging van het CLB).

VRAAG: Verandert er iets in de kleuterschool?

ANTWOORD: Er zijn enkele aanpassingen gebeurd (bv: er is geen eilandhoppen meer in de kleuterschool). De twee klassen per jaar blijven wel samen spelen. Bijkomende maatregelen kunnen steeds worden genomen afhankelijk van de situatie (bv. in geval van nieuwe besmettingen).

VRAAG: Komt ook in het vierde leerjaar een mondmaskerplicht?

ANTWOORD: Deze vraag heeft op tafel gelegen maar dit werd (voorlopig) niet ingevoerd. In deze discussie stelt de vraag zich vanaf welke leeftijd een kind het mondmasker verstandig en op een correcte manier kan gebruiken.

VRAAG: Wanneer je kind ziek is geweest, heb je dan een doktersattest nodig om het terug naar school te laten komen?

ANTWOORD: In de meeste gevallen is dit niet nodig (bv: ziekte niet gerelateerd aan COVID symptomen). Enkel indien er sprake is van een risico zal de school een doktersattest vragen.

VRAAG: Is er momenteel nog een lerarentekort op school?

ANTWOORD: Neen, momenteel zijn er 5 leerkrachten afwezig (niet allemaal COVID-gerelateerd) en dit kan worden opgevangen binnen de school. Pas wanneer er 10 leerkrachten of meer afwezig zijn wordt het problematisch.

VRAAG: Hoe wordt ervoor gezorgd dat kinderen niet onnodig angstig worden (bv bij het invoeren van de mondmaskerplicht)?

ANTWOORD: De school probeert duidelijk te communiceren naar ouders en kinderen en probeert voor de kinderen een baken van rust te zijn. Als je toch merkt dat je kind erg angstig is, dan neem je best contact met de klasleerkracht.

VRAAG: Zitten de huidige besmettingen voornamelijk in het zesde leerjaar?

ANTWOORD: In het zesde leerjaar hebben we momenteel een zicht op hoeveel leerlingen besmet zijn (en hoeveel niet) aangezien zij allen getest werden. In de rest van de school weten we momenteel niet hoeveel besmettingen er zijn aangezien niet alle kinderen werden getest. Enkele concrete gevallen zijn gekend, en daar werd het protocol gevolgd.

VRAAG: Is het nog mogelijk om derden in te schakelen om hulp te verlenen op school?

ANTWOORD: Dit hangt erg af van de situatie: niet in alle gevallen is dit mogelijk (bv: een ouder die wil komen helpen in zijn/haar vrije tijd maar die binnen de eigen werkcontext in contact komt met mensen en op die manier een risico vormt mag niet helpen op school).

VRAAG: Worden kinderen getest op school?

ANTWOORD: Neen, momenteel worden kinderen niet getest op school. Als het CLB in overleg met de bevoegde instanties inschat dat je kind getest moet worden, dan zal je een code krijgen en kan je de test zelf ergens laten afnemen. Er worden in onze school momenteel geen mobiele teams e.d. ingeschakeld om generiek te testen en besmettingen in kaart te brengen. Dit is een beslissing die wordt genomen door het CLB en bevoegde instanties, niet door de school zelf.

VRAAG: Gaan de turn- en MUVO activiteiten momenteel nog door?

ANTWOORD: Ja, momenteel wel. Maar wanneer verdere maatregelen nodig zijn zal dit een van de eerste zaken zijn die wegvallen. De prioriteit ligt nu op het openhouden van de school en de kinderen zo normaal mogelijke schooldagen laten beleven, en momenteel omvat dit ook turn- en MUVO lessen.

VRAAG: Is de school ook in het weekend bereikbaar voor dringende situaties/meldingen…?

ANTWOORD: Ja, je kan de school ook in het weekend bereiken. Best kan je gebruik maken van het e-mail adres info@umbasis.be (dit wordt door verschillende personen opgevolgd).

VRAAG: Zijn de besmettingen in klassen lager dan het 5de en 6de leerjaar altijd ingeschat als laag risico?

ANTWOORD: Neen, dat is zeker niet de standaard. De inschatting laag/hoog risico gebeurt door CLB artsen in overleg met het triagecentrum (rekening houdend met informatie verstrekt door de school). Bij kleuters is de kans groter op een hoog risico evaluatie omdat zij nauwer met elkaar in contact komen.

VRAAG: Als de school zou sluiten, is dat dan enkel de lagere school, of zowel lager als kleuter…?

ANTWOORD: Moest het nodig zijn om te sluiten, dan zijn veel verschillende opties mogelijk. Het kan ook dat bepaalde klassen tijdelijk in afstandsonderwijs/thuis worden gezet, zoals recent gebeurde met het zesde leerjaar, en dat de rest van school open blijft.

VRAAG: Kan ik mijn leerplichtig kind thuishouden van school om andere redenen dan ziekte?

ANTWOORD: Wanneer er specifieke redenen zijn waarom je je kind nu thuis wil houden van school (bv ter bescherming van een kwetsbare persoon in de onmiddellijke omgeving van het kind) kan hierover afgestemd worden met de school. Belangrijk is wel dat men hierbij als ouder contact opneemt met de school. Een leerplichtig kind zonder meer thuis houden van school mag natuurlijk niet.