Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Preventieve sluiting school opgeheven

  • 19 mei 2020
  • Algemeen

Update over vermoedelijke COVID-19-besmetting

Update – dinsdag 19 mei 2020, 21.30 uur

Beste ouders

Wij hebben vanavond de uitslag van de COVID-19-test gekregen via de ouders van de mogelijk besmette kleuter. De test was negatief. Dit is voor alle betrokkenen, zeker voor de ouders, een hele opluchting. Pers en virologen vermelden dat onze school té voorzichtig geweest zou zijn met deze preventieve sluiting. Er waren echter een aantal gegevens die meespeelden in onze beslissing en die wij omwille van privacyredenen niet konden delen. De ouders hebben ons nu wel uitdrukkelijk de toestemming gegeven om te communiceren.

De mama van de kleuter gaf deze reactie door van de behandelende arts: ‘De school heeft de juiste actie ondernomen om preventief te sluiten. De vele, verschillende en duidelijke symptomen van het kind én de gegeven context van de ouders (beide ouders werken in een cruciale zorgsector) wezen duidelijk in een vermoedelijke COVID-19-besmetting. Een test was de enige manier om uitsluitsel te krijgen. Als arts begrijp ik volledig dat de school het zekere voor het onzekere nam, zeker gezien de precaire situatie waarin de school verkeert’.

De arts verwijst met ‘precaire situatie’ naar de verschillende contactbubbels die thuis zouden gemengd geweest zijn en de situatie van ‘Prinses Febe’. Febe is een kindje van het eerste leerjaar. Zij lijdt aan een agressieve hersentumor en haar immuumsysteem is op dit moment erg slecht. De broer van Febe én familieleden (neven en nichten) zitten eveneens op school en sommigen van hen krijgen contactonderwijs. Wij wilden het risico niet nemen dat familieleden van Febe besmet zouden raken en zo haar in een sociaal isolement zouden dwingen, zeker in deze belangrijke fase van haar ziekte.

Wij communiceren dit op uitdrukkelijke vraag van de ouders van Febe en de ouders van de betrokken kleuter. Zij bedanken de school dat ze uitermate voorzichtig heeft gehandeld.

Het schoolbestuur en het schoolteam blijven 200% achter de beslissing staan om de school preventief te sluiten. In situaties als deze kan een school niet voorzichtig genoeg handelen. Veiligheid voor iedereen en menselijkheid staan bij ons op de eerste plaats. Als we daarmee tegen de stroom in moeten zwemmen, dan zijn we daar trots op.

Zoals gisteren gemeld, blijft de noodopvang morgen voor de kinderen nog even dicht. Woensdag 20 mei was er sowieso geen contactonderwijs.

Maandag 25 mei 2020 herstart onze school én de noodopvang volgens de eerder gemaakte afspraken.

We kijken alvast reikhalzend uit naar volgende week maandag: dan zien we het 6de, 1ste en 2de leerjaar weer terug!

Geniet intussen van het zonnige verlengde weekend!

Het team van basisschool Ursulinen Mechelen.


Maandag 18 mei 2020 om 22.30 uur

Beste ouders

Wij kregen vanavond het bericht dat er in onze noodopvang een kleuter een aantal symptomen heeft die sterk wijzen op een COVID-19-besmetting.
Morgen, dinsdag 19 mei 2020, wordt het kind getest en krijgen we uitsluitsel. Het kind verbleef zowel vorige als deze week in de noodopvang. In dezelfde noodopvang waren er broers of zussen van kinderen de voorbije dagen contactonderwijs hebben gehad. Er is dus mogelijke vermenging van contactbubbels (thuis).

Hoewel de besmetting nog niet officieel is vastgesteld, nemen wij het zekere voor het onzekere en hebben we, in samenspraak met de preventiedienst van KITOS, het schoolbestuur en het ganse team besloten om de school morgen preventief te sluiten, zowel de noodopvang als de school. De noodopvang op woensdag 20 mei 2020 gaat ook niet door.

Leraren hebben vanavond alle ouders van hun klas opgebeld. Morgen gaat de preteaching gewoon door, in een light-versie voor de kinderen die hun boeken in de klas hebben laten liggen. Taken en opdrachten zullen opnieuw via de website worden gecommuniceerd.

Komt deze communicatie te laat en heeft u voor morgen geen opvang voor uw kinderen? De school kan een attest opmaken dat de school moest sluiten. Met dit attest kan u sociaal verlof aan uw werkgever vragen.

Met deze preventieve sluiting nemen we geen enkel risico en handelen we zoals de risicoanalyse en de procedure ons voorschrijven.

Morgen, dinsdag 19 mei of ten laatste woensdag 20 mei weten we definitief of de test positief of negatief is. Is de test negatief, dan kunnen we zowel noodopvang als school herstarten op maandag 25 mei 2020. Indien de test positief is, zal de contacttracing in werking worden gesteld.

Wij informeren u dan over verdere maatregelen, steeds opnieuw via onze website en sociale mediakanalen.

Verdere vragen?

Voor verdere dringende vragen kan u terecht bij Sven Van Grembergen, sven.vangrembergen@umbasis.be. Vanaf morgen 8.00 uur is hij ook op school te bereiken via 015 28 84 41.