Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Pre-teaching en noodopvang na de paasvakantie

  • 15 april 2020
  • Algemeen

De lessen op school hervatten niet na de paasvakantie. We geven je graag wat meer info rond pre-teaching en de noodopvang op school.

Beste ouder(s)

Hopelijk verkeren jullie en al wie jullie lief is in een goede gezondheid. Als COVID-19 toch heeft toegeslagen, dan wensen we jullie een heel spoedig herstel toe.
De lessen op school hervatten niet na de paasvakantie. Wij blijven de situatie goed opvolgen en communiceren indien er meer duidelijkheid is over de heropstart van de lessen op school.

Preteaching
Vanaf de tweede week na de paasvakantie bieden we nieuwe leerstof aan. We zetten preteaching in als een eerste middel om de leerstof op afstand te verwerven. Nadien komen we erop terug in de klas, met de bedoeling dan sneller tot de kern komen en te differentiëren. 1
Om preteaching mogelijk te maken, hebben de leerlingen van de lagere school werkboeken en leermiddelen nodig. Woensdag wordt een pakket met de boeken voor de deur van elke leerling afgezet. We vragen om de deur te openen als we aanbellen, zo zijn we er zeker van dat de boeken goed zijn toegekomen.

Vanaf maandag 20 april zullen er op de website nieuwe opdrachten staan ( er wordt in de eerste week na de paasvakantie nog geen nieuwe leerstof aangeboden).

Vanaf maandag 27 april zullen er instructiefilms van de nieuwe leerstof beschikbaar zijn. Op de website wordt per leerjaar aangegeven hoe de filmpjes bekeken kunnen worden. Leerkrachten geven ook aan hoe en wanneer ze bereikbaar zijn voor feedback ( videogesprek, mail, blog,…).

Noodopvang
Het basisprincipe blijft van toepassing: kinderen die thuis kunnen opgevangen worden, blijven thuis.
Als school blijven wij ook na de paasvakantie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Daarom kunnen kinderen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, apotheek, voeding, distributie, openbaar vervoer en veiligheidsdiensten) voor opvang terecht op school.
De opvang zal op vrijwillige basis worden verzorgd door personeelsleden van de school.
Kinderen die ziek worden tijdens de opvang of symptomen vertonen, moeten onmiddellijk door de ouders worden opgehaald.
We kiezen bewust voor een opvang in de eigen school. Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen – die dus eerder al contact hadden – de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een ‘contactbubbel.’ Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming).

Laat de school weten of voor je kind na de paasvakantie opvang op school nodig is als de lessen niet herstarten.

Stuur een e-mail naar jasmine.lauwers@umbasis.be voor zondag 19 april 2020. Aanpassingen in functie van de actuele situatie kunnen via hetzelfde mailadres.

De volksgezondheid staat centraal. De veiligheid van uw kind, uw familie en onze personeelsleden zijn het allerbelangrijkste.
We spreken uitdrukkelijk onze grootste waardering uit voor al die mensen die vandaag de samenleving draaiende houden (verpleegkundigen, zorgpersoneel, winkelbedienden, artsen, laboranten, veiligheidspersoneel, onderhoudspersoneel …).

De S in KITOS staat voor Solidariteit. We zetten daar maximaal op in.
Zorg goed voor jezelf, voor je gezin, voor elkaar!
Vriendelijke groet

Het schoolbestuur en de directie
Sven Van Grembergen
directeur