Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Richtlijnen i.v.m. de medische onderzoeken van het CLB

  • 15 maart 2020
  • Algemeen

Gezien de nieuwe richtlijnen rond het corona virus willen wij u graag informeren over de geplande medische onderzoeken en vaccinaties.

Beste ouders, 

Gezien de nieuwe richtlijnen rond het corona virus willen wij u graag informeren over de geplande medische onderzoeken en vaccinaties.

Alle geplande medische onderzoeken op scholen en CLB‘s worden afgelast van 16 maart tot en met 20 april.

De uitgestelde medische onderzoeken kunnen we spijtig  genoeg niet meer inhalen dit schooljaar.

Ook de vaccinaties worden uitgesteld tot en met 20 april.

Aangezien vaccinaties in vaste leerjaren gepland worden, vraagt de overheid  het CLB om prioritair de vaccinaties zoveel mogelijk toch nog af te werken in de loop van de laatste maanden van dit schooljaar. 

Hierbij is de vaccinatie tegen mazelen, bof en rodehond voor de leerlingen in het 5e leerjaar en voor leerlingen met het overeenkomstig geboortejaar heel belangrijk omwille van de noodzakelijke hoge vaccinatiegraad die beoogd wordt met dezetweede dosis. 

Daarnaast moet ook de tweede dosis van de HPV-vaccinatie, Gardasil 9® in het eerste jaar secundair onderwijs en voor jongeren geboren in het jaar 2007 nog afgewerkt voor het einde van het schooljaar. U zal tijdag informatie krijgen over het tijdstip dat we uw kind vaccineren. 

Als er nog nieuwe richtlijnen komen, brengen we u opnieuw op de hoogte.

Pessie Van den Berg (CLB -directie Coördinator) pessie.vandenberg@clbkompas.be                              
Dr. Popelier Ann (Medisch Teamleider) ann.popelier@clbkompas.be