Aanvullend bericht van de school i.v.m. CODE ORANJE

Wij nemen bijkomende maatregelen om de schoolwerking te kunnen waarborgen.