Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Talentwerking

Iedere vrijdagnamiddag gaan we talenthoppen…

Regelmatig ontdekken we verschillende talenten. Wat er te beleven is rond elk talent, werd nog niet ingevuld. Na een korte introductie, dagen we de kinderen uit om aan te geven wat ze graag doen, of wat ze nog zouden willen doen. Samen komen ze op heel wat ideeën, waar je als volwassene niet aan denkt! Zelf ontdekken de kinderen met de talenten dat ze toch wel meer talenten hebben dan ze zelf denken.

Er zijn negen verschillende talenten. Zo heb je:

Taal
Talentkiemen: rijmwoorden maken, woordspeling, duidelijke boodschappen overbrengen, moppen vertellen, toneelspelen, improviseren, eigen versjes maken … Bv. Verrijkt met thematische boeken en vaste boeken, hier kunnen de kleuters spelenderwijs ervaringen opdoen met de vorm en uitzicht van letters. De kleuters maken kennis met de lees- en schrijfrichting. Ook poppenkast spelen, woordspelletjes, versjes, liedjes, rijmen, praten en luisteren, … komen hier aan bod.

Denk
Talentkiemen: sorteren, patronen herkennen, oorzaak-gevolg-denken, voortdurend tellen, vlot tabellen lezen, vlot kaartlezen, gezelschapspelletjes, kennis maken met verschillende cijferbeelden, tijd en ruimtebesef, grafieken, matrix, logisch nadenken, spelenderwijs rekenen,…

Muziek
Talentkiemen: spontaan een ritme klappen, instrumenten herkennen, vlot melodieën oppikken, toon houden, muziek ‘smaken’, zingen, spelen met klanken, muziek maken, ritme klappen, optreden, dansen, muziekinstrumenten bespelen, liedjes maken, dramatiseren, …

Beeld
Talentkiemen: foto’s nemen, modebewust zijn, inkleuren, decoreren, tekenen, kleien, gevoelens leggen in een schilderij, schilderen, knutselen, kleien, bouwen, vilten, tekenen, kleuren, collage, houtskool, … Kleuters kunnen zelf aan al het materiaal, om zoveel mogelijk hun zelfstandigheid en creativiteit te bevorderen.

Fijn (om de fijne motoriek te bevorderen). Talentkiemen: hanteren van een schroevendraaier, make-up aanbrengen, de PC-muis hanteren, tekenen, pengreep oefenen, rijgen, een pincet hanteren, kleien, knippen, naaien, haken,…

Samen
Talentkiemen: nood aan hulp aanvoelen, troosten, coöperatieve vaardigheden bezitten, iemand motiveren, bemiddelen bij ruzies, rollenspel, samenwerken, spelletjes spelen, zorgen voor elkaar, afspraken maken, tot interactie komen met elkaar,…
De poppenhoek, winkel, auto- en bouwmat, tafel voor klein materiaal, … komen op dit eiland aan bod. Hier kunnen de kleuters fantasievolle situaties bedenken en naspelen. 

Natuur- en Techniek
Talentkiemen: intuïtief de relatie tussen water en ijs begrijpen, het verpotten van planten, de werking van instrumenten, iets wat kapot is herstellen, een oplossing verzinnen voor iets wat op het eerste gezicht onoplosbaar lijkt, techniek, proeven doen, natuur ontdekken, ontdekdozen, ruimte, dieren, koken, bakken, zandbak, watertafel, ontdektafel, … zijn allerlei activiteiten die hier aan bod komen.

Beweeg
Eiland om de grote motoriek te bevorderen. Binnen en buiten (bij mooi weer). Talentkiemen: snel lopen, veel kracht uitoefenen, een bal gooien, klimmen, dansen, mimespel, turnen, sporten, zwemmen, bewegen, tikspelen, speeltuin, voetbal, trampoline, balspelen, gooispelletjes, evenwicht…nOok de snoezelhoek hoort bij beweegeiland:
Tot rust komen, genieten, stimuleren en bewust beleven van alle zintuigen, voelen, zien, tasten, ruiken, luisteren, …

Wil, durf en ondernemen (om zelfsturing en ondernemingszin te bevorderen). Talentkiemen: bewust kiezen, zelfstandig plannen en organiseren, doorzettingsvermogen hebben en spel en de regels bepalen, de boel organiseren, iets nieuws bedenken, plannen maken, weten/kiezen wat je wil, leren uit fouten, projecten afwerken, je laten zien, …