Super goede school, waar het kind centraal staat. (Fayrouz B.)

Online oudercontact kleuterschool

  • 08/12/2020

Een digitaal oudercontact

Het oudercontact van de kleuterschool, zal zoveel mogelijk online plaatsvinden. De klasjuf of -meester zal in het mapje of schriftje van jouw kind het juiste tijdstip noteren en jullie ook een link via e-mail bezorgen om het gesprek te kunnen voeren.

In sommige gevallen kunnen ouders, na overleg met de leerkracht, ook naar school komen voor een gesprek. Uiteraard worden er dan de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen:

  • mondmasker dragen vanaf de schoolpoort
  • handen ontsmetten
  • steeds voldoende afstand houden
  • kom alleen naar het gesprek